Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Цивілізаційні конфлікти майбутнього за С. Хантигтоном


Цивілізаційні конфлікти майбутнього за С. Хантигтоном

Хантінгтон стверджує, що географічне сусідство цивілізацій нерідко призводить до їх протистояння і навіть конфліктів між ними. Ці конфлікти зазвичай відбуваються на стику або аморфно окреслених рубежах цивілізацій. Іноді ці конфлікти можна передбачати виходячи з логіки розвитку і взаємодії цивілізацій.

  • Цивілізації – це великі конгломерати країн, що володіють певними загальними визначальними ознаками (культура, мова, релігія і т. д.).
  • Цивілізації, на відміну від країн, зазвичай існують довгий час – як правило, понад тисячоліття;
  • Після виникнення найбільш ранніх цивілізацій (Древній Єгипет, Стародавній Шумер, Вавилон, Стародавній Китай, Стародавня Індія), протягом майже трьох тисячоліть між ними не було ніяких контактів
  • Кожна цивілізація бачить себе найважливішим центром світу і представляє історію людства відповідно цього розуміння;
  • Західна цивілізація виникла в VIII-IX століттях нашої ери. Вона досягла свого зеніту на початку XX століття. Західна цивілізація зробила вирішальний вплив на всі інші цивілізації;

Список цивілізацій:

– Західна цивілізація

– Ісламська цивілізація

– Індуїстська цивілізація

– Синськая цивілізація

– Японська цивілізація

– Латиноамериканська цивілізація

– Православна цивілізація або Російський Світ

– Африканська цивілізація

– Буддистська цивілізація

У новому світі основні відмінності між людьми носитимуть неідеологічний, політичний чи економічний, а культурний характер, при цьому ці відмінності будуть вести до конфліктів між основними цивілізаціями. Цивілізація визначається як людський рід у своїй найвищій формі, а зіткнення цивілізацій виступає у якості міжродового конфлікту глобального масштабу.

Хантінгтон розрізняє конфлікти двох форм:

На макрорівні конфлікти будуть виникати між різними цивілізаціями в рамках:

– різних держав;

– однієї держави;

На макрорівні конфлікти найчастіше виникають між мусульманським та не мусульманським світами. В основі таких протиріч виступають:

– проблеми впливу на формування глобальної політики;

– питання військової, економічної могутності;

– дискримінація спорідненого населення в рамках іншої цивілізації;

– проблема культури.

Культура, що є джерелом економічних та політичних міждержавних протиріч має подвійний характер. Держави різних культур поєднані ідеологією чи історичними обставинами можуть:

а) розпадатися, як Радянський союз, Югославія та Боснія;

б) існувати в умовах підвищеної напруги, як Україна, Індія, Нігерія, Судан

Зіткнення цивілізацій стане домінуючим фактором світової політики. Лінії розламу між цивілізаціями – це і є лінії майбутніх фронтів. Прийдешній конфлікт між цивілізаціями – завершальна фаза еволюції глобальних конфліктів у сучасному світі.

Цивілізація являє собою деяку культурну сутність. Села, регіони, етнічні групи, народи, релігійні громади – усі вони володіють своєю особливою культурою, що відбиває різні рівні культурної неоднорідності.

Зіткнення цивілізацій неминуче тому, що:

  • по-перше, розходження між цивілізаціями
  • по-друге, світ стає більш тісним.
  • по-третє, процеси економічної модернізації і соціальних змін в усьому світі розмивають традиційну ідентифікацію людей з місцем проживання, одночасно слабшає і роль нації-держави як джерела ідентифікації.
  • по-четверте, ріст цивілізаційної самосвідомості диктується роздвоєнням ролі Заходу.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+