Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Війна як форма політичного конфлікту


Війна як форма політичного конфлікту

Серед політичних конфліктів особливо виділяється військовий конфлікт. Особливість ця пояснюється тим, що він протікає із застосуванням зброї. Не всякий конфлікт є війна, але будь-яка війна – це конфлікт. У військовому енциклопедичному словнику дається таке поняття війни: «Війна – громадське політичне явище, продовження політики насильницькими засобами. Вона зачіпає всі сфери життя і діяльності суспільства».

Згідно з міжнародним правом, війна – це стан справ між двома державами, або між двома групами держав, або між державою і групою держав, який супроводжується здебільшого розірванням дипломатичних відносин, подальшим призупиненням застосування загальних норм міжнародного права мирного періоду і загальною рішучістю вчинити насильницькі дії, навіть якщо такі дії насправді не мають місця.

Ознаки:

  • це боротьба з використанням засобів військового насильства як з одного, так і з іншого боку;
  • географічно локалізований масштаб ведення бойових дій;
  • обмежене використання сил і засобів військового насильства;
  • відносна керованість процесу розвитку конфліктних відносин між учасниками цього спору;
  • відносна обмеженість приватних, регіонально-ситуативних цілей, які сторони переслідують в спорі і т.д.

Типологія воєн:

1. По морально-політичному критерію справедливості: загарбницькі (несправедливі) і оборонні (справедливі);

2. По військово-технічним критеріям: звичайні і термоядерні;

3. За масштабами: світові і регіональні;

4. По складу: коаліційні і двохсторонні;

5. Стосовно засобів: інформаційні, біологічні, екологічні, збройні.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+