Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Переговорний процес: визначення, підготовка та структура


Переговорний процес: визначення, підготовка та структура

Переговорний процес – досить тривалий за часовим параметром явище, оскільки містить певні етапи, тільки послідовне досягнення яких призводить до вирішення конфлікту.

Структура переговорного процесу

1. Підготовка до переговорів.

2. Ведення переговорів.

3. Аналіз результатів переговорів.

4. Виконання досягнутих угод.

Перший етап починається з заяви однієї із сторін конфлікту або третьої особи про прагнення та підготовку до переговорів. Організовується простір для переговорів, визначається оптимальна кількість учасників і строки проведення переговорів. Відбір запрошеної делегації повинен здійснюватися за принципом дотримання командності учасників. На підготовчому етапі аналізуються інтереси конфліктуючих сторін, вибудовується їх ієрархія, виявляється істинний об’єкт конфлікту.

Завчасно розробляються можливі рішення протиріччя. Вітається їх висока варіативність і альтернативність фіналів. У кожному рішенні розглядаються необхідні ресурси, визначається ступінь витрат і вигода для кожної з конфліктуючих сторін.

Будь-яка пропозиція має мати сильну мотивацію, грамотно оформлену в зрозумілу для всіх суб’єктів переговорів форму. Виключається двозначність і ускладнення формулювання пропозицій. Рішення передбачає об’єктивні аргументи, які у разі потреби роз’яснюються учасникам переговорів.

Ведення переговорів – етап відкритого обговорення конфлікту. Всі неясні моменти повинні бути уточнені на цій стадії переговорів. Кожна сторона повинна мати чітке уявлення про інтереси інших сторін, однозначно розуміти позицію кожного суб’єкта конфлікту. Обговорюються поступки, на які може піти кожна зі сторін, а також інтереси, принципові для них.

Остаточне узгодження прийнятого рішення відбувається в два етапи:

1) погодження загальної концепції та положень рішення;

2) уточнення та узгодження деталей рішення.

Етап аналізу результатів переговорів допомагає усвідомити сторонам положення, яких вони домоглися. Відбувається суб’єктивна оцінка: чим більше вона вища, тим більш успішними можна вважати переговори. Аналізується ступінь дозволу головного протиріччя. Як правило, на цьому етапі складається документ, що містить угоди сторін та інші результати переговорів.

Заключний етап переговорів служить об’єктивним показником успішності переговорів, що відбулися. Сторони виконують взяті на себе зобов’язання і діють в рамках укладеної угоди.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+