Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Царський період в історії давнього Риму


Царський період в історії давнього Риму

Перший період – царський – з 754 р. до 509 р. до н.е. 

Цар мав функції вождя та жерця; мав охоронців і обирався у народних зборах. Поруч з царем діяв сенат з 100 чоловік на чолі з принцепсом – головою. Посада в сенаті була довічна, вакансії заміщалися царем. Сенат розглядав питання про війну і мир, керував фінансами, обговорював законопроекти. У періоди міжцарів’я сенат за жеребом обирав зі свого середовища «тимчасово виконуючого обов’язки царя» строком на 1 день, вручаючи йому печатку Риму, ключі від скарбниці та атрибути царської влади.

Вся повнота влади була зосереджена в куріатні коміцій – народних зборах по куріях. Саме тут обирався цар, приймалися закони, розглядалися апеляції засуджених до смерті. Зборів проходили на форумі, кожен рід мав 1 голос; всього в Римі налічувалося 30 курій; щоб рішення зборів отримало законної сили, необхідно було набрати 16 голосів «за».

Незважаючи на виборний характер царської влади, можна відзначити в VI ст. до н.е. тенденції до встановлення династій, коли царський престол переходив від царюючого государя до зятя, через посередництво дочок. Така етруська династія Тарквініїв.

У VI ст. до н.е. Царем після відповідних випробувань був обраний Сервій Туллій (578-534 рр.. до н.е.). Він розділив територію Римської держави на 4 територіальні округи. Не скасовуючи куріатні коміцій, Сервій Туллій ввів центуріатних коміції, тобто зборів з центуріям – сотням, основним військового підрозділу, і надав їм вищу законодавчу, судову силу. Далі Сервій Туллій ввів ценз майна і розподілив усіх римських громадян на класи. Першим обов’язком кожного класу було виставити певну кількість центурій. На зборах кожна центурія отримала 1 голос. Всього центурій налічувалось – 193; щоб рішення зборів стало законом, потрібно було набрати 98 голосів «за». Збори приймало закони, розглядало апеляції, обирало посадових осіб. Сервій Туллій корінним чином перетворив суспільство. Він шанувався як благодійник народу. Плебеї отримали цивільні права, родова організація поступилася місцем територіальної, вплив родової знаті ослаб, що викликало у сенаторів ненависть. Після проведених перетворень Сервій Туллій був убитий Тарквінієм Гордим з династії Тарквініїв. Проте спроба одноосібного, авторитарного правління була припинена народним повстанням 509 р. до н.е. Тарквіній Гордийбіг, царська влада в Римі була скинута і проголошена республіка.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+