Пошук по сайту
Апелляционное производство

Апелляционное производство

1. Понятие, цели и задачи апелляционного производства 2.  Право на апелляционное обжалование и процессуальный порядок его реализации  ст. 185, 186 3.  Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции
Судебные решение

Судебные решение

1. Понятие и виды судебных решений в административном процессе 2. Требования, которым должен отвечать судебное решение 3. Принятие судебных решений 4. Постановление по административному делу 5. Определение суда первой инстанции 6. Устранение недостатков судебного решения судом, его принял 7. Законная сила судебного решения. Немедленное исполнение судебных решений
Понятие административного иска

Понятие административного иска

1. Понятие административного иска 2. Право на административный иск 3. Защита ответчика от административного иска 4. Обеспечение административного иска
Система и структура административных судов

Система и структура административных судов

Система и структура административных судов Правовое положение суда в административном процессе
Административный иск: понятие, виды и элементы

Административный иск: понятие, виды и элементы

Административный иск: понятие, виды и элементы Иск предъявляется путем подачи искового заявления в суд первой инстанции
Обязанность доказывания

Обязанность доказывания

Обязанность доказывания. Истребованием и обеспечения доказательств Исследование и оценка доказательств
Понятие и этапы доказывания в административном процессе

Понятие и этапы доказывания в административном процессе

Понятие и этапы доказывания в административном процессе Предмет доказывания. Основания для освобождения от доказывания Понятие и виды доказательств в административном процессе Средства доказывания
Понятие и виды участников административного судопроизводства

Понятие и виды участников административного судопроизводства

Понятие и виды участников административного судопроизводства Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в административном процессе Стороны в административном процессе Третьи лица в административном судопроизводстве Процессуальное представительство в административном процессе Участие в деле органов и лиц, которым законом предоставлено право защищать права, свободы и интересы других лиц
Понятие и виды подсудности административных дел

Понятие и виды подсудности административных дел

Понятие и виды подсудности административных дел Предметная подсудность Территориальная подсудность Инстанционная подсудность Последствия нарушения правил подсудности. Передача административного дела из одного административного суда в другой
Понятие административной юрисдикции

Понятие административной юрисдикции

Понятие административной юрисдикции Публично-правовой спор, как предмет административного судопроизводства Соотношение административной юрисдикции с другими судебными юрисдикциями
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1546
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація