Пошук по сайту

Аналіз та прогноз злочинності (Лекції)

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Кафедра кримінології та

кримінально-виконавчого праваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


з навчальної дисципліни"Аналіз та прогноз злочинності"


Київ - 2015
ТЕМА 1. Поняття та предмет кримінологічного аналізу злочинності

1. Поняття, значення та мета аналізу злочинності

2. Предмет і види аналізу злочинності

3. Загальні методичні рекомендації щодо здійснення аналізу злочинності

4. Структура та зміст програми кримінологічного аналізу (дослідження) злочинності


ТЕМА 2. Кримінологічний аналіз стану злочинності в Україні

1. Поняття стану злочинності

2. Методика розрахунку показників інтенсивності злочинності

3. Структура та динаміка злочинності

4. Індекс суспільної небезпечності злочинності

5. Порівняльний аналіз стану злочинності у різних територіальних одиницях

6. Показники латентності злочинності


ТЕМА 3. Кримінологічний аналіз особи злочинця

1. Кримінологічні основи дослідження особи злочинця

2. Аналіз розподілу злочинців за кримінологічними видами та типами

3. Виявлені особи, що вчинили злочини, та їх статево-вікова характеристика

4. Розподіл виявлених осіб, що вчинили злочини, за основними кримінологічними ознаками

5. Розподіл виявлених осіб, що вчинили злочини, за видом зайнятості


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1683
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація