Пошук по сайту

Інші учасники судового процесу

Інші учасники судового процесу – це особи, які надають суду та учасникам справи, організаційну, інформаційну та інші допомогу, чим сприяють належному судовому розгляду та вирішенню справи. Інші учасники судового процесу не мають ніякої юридичної заінтересованості в тому або іншому результаті розгляду цивільної справи. 

Мета участі цих осіб у судовому розгляді цивільної справи — сприяння організації і проведенню судового процесу, всебічному і повному з'ясуванню обставин справи, а також сприяння особам, які беруть участь у справі, в здійсненні ними своїх прав і обов'язків в процесі.

Учасниками судового процесу, крім учасників справи та їхніх представників, є:

 • помічник судді - працівник патронатної служби у суді, який забезпечує виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя;
 • секретар судового засідання - працівник суду, на якого покладається організаційне забезпечення судового процесу;
 • судовий розпорядник під час судового засідання приймає від присутніх у залі учасників судового процесу документи та інші матеріали і передає до суду;
 • свідок - кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи;
 • експерт - особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з’ясування відповідних обставин справи;
 • експерт з питань права - особа, яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права;
 • перекладач - особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється цивільне судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими;
 • спеціаліст - особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками, необхідними для застосування технічних засобів, і призначена судом для надання консультацій та технічної допомоги під час вчинення процесуальних дій, пов’язаних із застосуванням таких технічних засобів.

Інших учасників судового процесу можна поділити на:

 • осіб, які допомагають при розгляді та вирішенні цивільної справи по суті — спеціаліст, експерт, експерт з питань права, свідок, перекладач та особа, яка надає правову допомогу;
 • осіб, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу — зокрема помічник судді, судовий розпорядник, секретар судового засідання.

Гість, залишиш коментар?
Ім'я:*
E-Mail:


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1683
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація