Пошук по сайту
Система цивільного процесуального права

Система цивільного процесуального права

Система цивільного процесуального права Система гражданского процессуального права
Фиксирование судебного процесса

Фиксирование судебного процесса

Фиксирование судебного процесса. Формы фиксирования: общая характеристика Фиксирование судебного заседания техническими средствами Журнал судебного заседания, его содержание и значение
Отложение рассмотрения дела или объявление перерыва в его рассмотрении

Отложение рассмотрения дела или объявление перерыва в его рассмотрении

Отложение рассмотрения дела или объявление перерыва в его рассмотрении Остановка производства по делу
Значение и процессуальный порядок рассмотрения дела по существу

Значение и процессуальный порядок рассмотрения дела по существу

Значение и процессуальный порядок рассмотрения дела по существу Судебные (прения) дебаты Порядок принятия и провозглашения решения суда
Последствия неявки участников процесса в суд.

Последствия неявки участников процесса в суд.

Последствия неявки участников процесса в суд. ст. 169, 170 Отводы судей и других участников процесса. ст. 20, 22
Роль председательствующего в судебном заседании

Роль председательствующего в судебном заседании

Задача, сущность и значение стадии судебного разбирательства Роль председательствующего в судебном заседании. cт. 160 Части судебного заседания. Подготовительная часть судебного заседания
Назначение дела к судебному разбирательству

Назначение дела к судебному разбирательству

Процессуальные действия, которые осуществляет судья в процессе подготовки дела к судебному разбирательству Назначение дела к судебному разбирательству Судебные вызовы и сообщения
Предварительное судебное заседание и его сроки

Предварительное судебное заседание и его сроки

Производство по делу до судебного разбирательства как стадия гражданского процесса Предварительное судебное заседание и его сроки
Оставление искового заявления без движения и его возвращение истцу

Оставление искового заявления без движения и его возвращение истцу

Оставление искового заявления без движения и его возвращение истцу Отказ в открытии производства по делу Правовые последствия открытия производства по гражданскому делу
Процессуальный порядок предъявления иска

Процессуальный порядок предъявления иска

Процессуальный порядок предъявления иска Форма и содержание искового заявления
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1686
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація