Пошук по сайту

Юридична енциклопедія

Юридична енциклопедія


 Велика юридична енциклопедія / уклад. М. Р. Гнатюк – В 27 Донецьк: ТОВ «Глорія Трейд», 2011 – 416 с.


Сім'я

Розділ 1. ШЛЮБ

Як вступити в шлюб?

Система органів реєстрації актів цивільного стану

Ознаки шлюбу

Перешкоди для укладення шлюбу

Порядок укладення шлюбу

Подання заяви про реєстрацію шлюбу

Реєстрація шлюбу

Права та обов'язки подружжя

Особисті немайнові права та обов'язки подружжя

Майнові права та обов'язки подружжя

Шлюбний договір

Шлюб з іноземцями

Розірвання шлюбу

Розірвання шлюбу в органах РАЦС

Розірвання шлюбу в судовому порядку

Недійсний шлюб

Розділ 2. БАТЬКИ І ДІТИ

Права дітей

Деякі права дитини

Права і обов'язки батьків щодо дітей

Позбавлення батьківських прав

Поновлення батьківських прав

Відібрання дитини

Аліменти

Аліменти на дитину

Утримання аліментів не провадиться

Стягнення аліментів при виїзді платника аліментів за кордон

Звернення із заявою про стягнення аліментів з відповідача (боржника), який проживає за кордоном

Звернення з клопотанням про визнання і виконання рішення cуду України про стягнення аліментів на території іншої держави

Опрацювання звернень, що надходять від іноземних за­явників, про стягнення аліментів та про визнання і вико­нання рішення іноземного суду про стягнення аліментів з осіб, які проживають в Україні

Аліменти на повнолітніх дітей

Аліменти на батьків

Аліменти подружжя

Визначення та оспорювання батьківства (материнства)

Визнання та встановлення материнства

Спори про батьківство (материнство)

Усиновлення

Опіка і піклування над дітьми

Права та обов'язки опікуна

Права та обов'язки піклувальника

Опіка припиняється у разі

Піклування припиняється у разі

Органи опіки і піклування

Встановлення опіки

Патронат над дітьми

Прийомна сім'я

Ознаки прийомної сім’ї

Утворення прийомної сім'ї

Влаштування дітей до прийомної сім'ї

Прийомні батьки, їх права та обов'язки

Матеріальне забезпечення прийомної сім'ї

Дитячий будинок сімейного типу

Ознаки дитячою будинку сімейного типу

Створення та ліквідація дитячого будинку сімейного типу

Влаштування дітей до дитячого будинку сімейного типу

Батьки-вихователі, їхні права та обов'язки

Матеріальне забезпечення дитячого будинку сімейного типу

Розділ 3. НЕПОВНОЛІТНІ 

Цивільні права та обов'язки неповнолітніх

Малолітня особа має право

Емансипація

Трудові права неповнолітніх

Неповнолітні підприємці

Адміністративна відповідальність неповнолітніх

Кримінальна відповідальність неповнолітніх

Основні покарання

 


Злочин

Розділ 1. ЗЛОЧИН

 Заява про скоєння злочину. Потерпілий від злочину

 Підозрюваний, обвинувачений, захисник

Підозрюваним визнається 

Захисник призначається у випадках 

Розділ 2. КРИМІНАЛЬНЕ ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ

 Види кримінальних покарань

 Презумпція невинуватості. Обставини, що виключають злочинність діяння

 Амністія. Помилування

 Судимість

Строки погашення судимості 

Зняття судимості 

Розділ 3. УСТАНОВИ ПРИМУСОВОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

 Слідчі ізолятори

Предмети першої потреби, які дозволено купувати в магазині слідчого ізолятора 

Предмети першої потреби, які можна направляти в посилках (передачах) 

Порядок надання і проведення побачень особам, узятим під варту, і засудженим 

 Надання прогулянки особам, узятим під варту, і засудженим 

Порядок листування осіб, узятих під варту, і засуджених 

Пропозиції, заяви та скорій осіб, узятих під варту, і засуджених 

Матеріально-побутові умови тримання осіб, узятих під варту, і засуджених 

Харчування осіб, взятих під варту, і засуджених 

Медичне обслуговування осіб, узятих під варту, гігієнічні та протиепідемічні правила тримання їх у слідчих ізоляторах 

 Установи, що виконують покарання у виді позбавлення волі. Права і обов'язки засуджених

Ізольовано від інших засуджених, а також роздільно тримаються 

Права і обов’язки засуджених до позбавлення волі 

Засуджені зобов’язані 

 

Спадкування

 Спадкування за законом. Коло спадкоємців

Спадкування за заповітом. Порядок складання та посвідчення заповіту 

Прийняття спадщини. Відмова від прийняття спадщини 

Свідоцтво про право на спадщину 

 

Повсякденні клопоти

 Розділ 1. ОФОРМЛЕННЯ ОСОБИСТИХ ДОКУМЕНТІВ

 Реєстрація народження та визначення походження дитини

Реєстрація смерті 

Реєстрація зміни імені фізичної особи — громадянина України 

Отримання паспорта, обмін, відновлення 

Оформлення паспорта 

Для оформлення паспорта особа подає 

Обмін паспорта 

Отримання ідентифікаційного коду 

Розділ 2. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ У НОТАРІУСА

 Оформлення довіреності у нотаріуса 

Посвідчення вірності копій (фотокопій) документів і витягів з них. Засвідчення вірності перекладу 

 Засвідчення вірності перекладу 

Дозвіл на виїзд дитини за кордон 

 Легалізація офіційних документів для вивозу за кордон 

 Правила проставлення апостиля не поширюються 

Посвідчення правочинів 

 Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні 

 Розділ 3. ВСТАНОВЛЕННЯ У СУДІ ФАКТІВ

 Встановлення факту родинних відносин 

 Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою 

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою 

 Оголошення фізичної особи померлою

 Визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним 

Обмеження цивільної дієздатності 

Визнання фізичної особи недієздатною 

Розділ 4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) 

Майно ОСББ 

 Загальний порядок створення ОСББ

Статут об'єднання 

До виключної компетенції загальних зборів членів об'єднання належить 

До компетенції правління належить 

Об'єднання після набуття статусу юридичної особи може 

 Істотними умовами договору є

 Власник — член об'єднання має право

Власник — член об'єднання зобов'язаний 

Об'єднання має право відповідно до законодавства та статуту шляхом скликання загальних зборів 

Доручати правлінню в межах повноважень, визначених статутом

Об’єднання відповідно до закону та статуту зобов'язане 

 Кошти ОСББ 

Кошти ОСББ складаються з 

 Оплата комунальних послуг членами ОСББ

 Житлово-комунальні послуги 

 Порядок надання житлово-комунальних послуг

 Права та обов'язки споживача 

 Права та обов'язки виконавця 

 Права та обов'язки виробника 

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1683
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація