Пошук по сайту
Поняття заборонених засобів ведення військових дій

Поняття заборонених засобів ведення військових дій

Поняття заборонених засобів ведення військових дій. Обмеження методів ведення бойових дій Особенности международно-правового регулирования ведения вооруженной борьбы на море и в воздушном пространстве Международное гуманитарное право в конфликтах немеждународного характера
Режим военной оккупации

Режим военной оккупации

Режим военной оккупации Правовая защита гражданского населения в ходе вооруженного конфликта
Международное гуманитарное право о защите жертв войны

Международное гуманитарное право о защите жертв войны

Международное гуманитарное право о защите жертв войны
МП, що застосовується в період збройних конфліктів

МП, що застосовується в період збройних конфліктів

МП, що застосовується в період збройних конфліктів: поняття, історія, джерела, принципи, субєкти Види збройних конфліктів. Застосування норм міжнар. гуманітарного права до різних видів збройних конфліктів Международно-правовая регламентация окончания военных действий и состояния войны
Международный район морского дна

Международный район морского дна

Международный район морского дна (Район) Правовой режим международных каналов Правовой режим международных протоков (проливов) Международные морские организации
Правовой режим исключительной экономической зоны

Правовой режим исключительной экономической зоны

Правовой режим исключительной экономической зоны Понятие, границы и правовой режим континентального шельфа Открытое море. Правовой режим. Свободы открытого моря
Правовой режим территориальных вод

Правовой режим территориальных вод

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., ее особая роль в прогрессивном развитии международного морского права Внутренние морские воды. Понятие, состав и правовой режим Правовой режим территориальных вод. Мирный проход через территориальные воды. Права и обязанности прибрежного государства Прилегающая зона. Правовой режим
Международно-правовой режим Арктики

Международно-правовой режим Арктики

Международно-правовой режим Арктики. Сотрудничество приарктических государств по охране и освоению арктических пространств Договор об Антарктике 1959 г. Правовой режим использования ресурсов Антарктики Понятие и кодификация международного морского права
Порядок и способы установления государственных границ

Порядок и способы установления государственных границ

Государственные границы. Порядок и способы установления государственных границ. Режим границ и пограничный режим Правовой режим междунар год. Правовое регулирование судоходства по Дунаю
Понятие и виды территорий в международном праве

Понятие и виды территорий в международном праве

Понятие и виды территорий в международном праве. Понятие "правовой режим" и "правовой статус" территорий Понятие и состав государственной территории. Правовые основания изменения государственной территории
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1686
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація