Пошук по сайту

Право соціального забезпечення (Шпаргалки)

1. Види допомог за загальнообов’язковим державним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

2. Види допомог та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття

3. Види соціального забезпечення

4. Види страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

5. Докази трудового і страхового стажу

6. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

7. Загальна характеристика державної соціальної допомоги як організаційно-правової форми соціального забезпечення, її відмінність від соціального страхування

8. Загальна характеристика загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

9. Загальна характеристика загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

10. Загальна характеристика медичного страхування

11. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: загальна характеристика

12. Закони України та підзаконні нормативно-правові акти в галузі соціального забезпечення

13. Конституційні гарантії здійснення права на соціальне забезпечення

14. Конституція України – джерело норм права соціального забезпечення

15. Метод права соціального забезпечення

16. Міжнародно-правові акти як джерела права соціального забезпечення

17. Обчислення та порядок підтвердження страхового стажу

18. Організаційно-правові форми соціального забезпечення

19. Пенсійне страхування та пенсійне забезпечення: загальна характеристика

20. Пенсії за вислугу років

21. Пенсії за віком

22. Пенсії по втраті годувальника

23. Пенсії по інвалідності

24. Поняття безробітного та його правовий статус

25. Поняття та предмет права соціального забезпечення

26. Поняття, види та особливості джерел права соціального забезпечення

27. Поняття, принципи та види загальнообов’язкового державного соціального страхування

28. Поняття, система і класифікація державних соціальних стандартів

29. Порядок призначення та перерахунку пенсій

30. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

31. Порядок та умов призначення і виплати допомог при усиновленні дитини

32. Порядок та умови призначення і виплати допомог дітям-інвалідам

33. Порядок та умови призначення і виплати допомог на дітей одиноким матерям

34. Порядок та умови призначення і виплати допомог по догляду за дитиною

35. Порядок та умови призначення і виплати допомог у зв’язку з вагітністю та пологами

36. Порядок та умови призначення і виплати допомоги у зв’язку з народженням дитини

37. Право громадян на соціальне забезпечення

38. Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт

39. Соціальний захист малозабезпечених осіб

40. Соціальні пільги як правовий засіб соціального захисту

41. Соціальні ризики: поняття та класифікація

42. Суб’єкти, об’єкт та зміст правовідносин у сфері соціального забезпечення

43. Участь громадян у накопичувальній системі

44. Характеристика державних соціальних гарантій у сфері оплати праці, пенсійного забезпечення, соціальних допомог тощо

45. Характеристика спеціального стажу. Безперервний трудовий стаж

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1683
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація