Пошук по сайту
Общее понятие о статистической сводке

Общее понятие о статистической сводке

1. Общее понятие о статистической сводке и основные понятия теории группировки 2. Виды статистических группировок 3. Группировочные признаки 4. Ряды распределения 5. Анализ статистических отчётов в правоохранительных органах
Программа статистического наблюдения в уголовно-правовой статистике

Программа статистического наблюдения в уголовно-правовой статистике

1. Программа статистического наблюдения в уголовно-правовой и гражданско-правовой статистике 2. Сплошное и несплошное статистического наблюдения. Выборочный метод в криминологических исследованиях 3. Понятие, сущность и значение статистической отчетности в правоохранительных органах
Объекты уголовно-правовой и гражданско-правовой статистики

Объекты уголовно-правовой и гражданско-правовой статистики

Объект статистического наблюдения. Объекты уголовно-правовой и гражданско-правовой статистики Единицы наблюдения, единицы совокупности и единицы измерения
Цель статистического наблюдения

Цель статистического наблюдения

ЦЕЛЬ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ Формы статистического наблюдения Виды статистического наблюдения
Этапы статистического наблюдения

Этапы статистического наблюдения

1. Этапы статистического наблюдения 2. Понятие статистического наблюдения
Понятие и значение правовой статистики

Понятие и значение правовой статистики

Понятие и значение правовой статистики. Основные отрасли правовой статистики
Становление и развитие правовой статистики

Становление и развитие правовой статистики

Становление и развитие правовой статистики История развития юридической статистики как науки
Организация статистической деятельности

Организация статистической деятельности

Организация статистической деятельности. Органы государственной статистики и другие органы, занимающиеся статистикой Статистическая информация и её конфидициальность. Право собственности на статистическую информацию и доступ к ней
Общая теория статистики и её отрасли

Общая теория статистики и её отрасли

1. Понятие и виды учета 2. Общая теория статистики и её отрасли 3. Законодательство Украины о статистике и ответственность за его нарушение
Статистика как самостоятельная общественная наука

Статистика как самостоятельная общественная наука

1. Статистика как самостоятельная общественная наука 2. Предмет статистической науки 3. Метод статистики и его особенности 4. Понятие о теории вероятности
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1686
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація