Поиск по сайту

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

АТ - артеріальний тиск

БЖ - безпека життєдіяльності

ВР - вибухова речовина

ГДВ - гранично допустимий викид

ГДЗ - гранично допустимі значення

ГДК - гранично допустима концентрація

ГДР - гранично допустимий рівень

ГДТН - гранично допустиме техногенне навантаження

ДНАОП - Державний нормативний акт з охорони праці

ДС - дихальна система

ЕЕГ - електроенцефалограма

ЕМП - електричні магнітні поля

ЕТТ - екологічна техномісткість території

ЖЄЛ - життєва місткість легень

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту

Л - людина

ЛЕП - лінії електропередач

ЛЗР - легкозаймиста речовина

ЛК - логічна категорія

М - машина

МОЗ - Міністерство охорони здоров'я

НС - надзвичайні ситуації

ОЛВ - об'єм легеневої вентиляції

ОП - охорона праці

П - продукція

ПЛК - похідна логічна категорія

СГ - сільське господарство

СДОР - сильнодіючі отруйні речовини

СДЯР - сильнодіючі ядучі речовини

СЗБЖ - система забезпечення безпеки життєдіяльності

СРМ - середовище робочого місця

ССС - серцево-судинна система

СТ - словник термінів

СУБЖ - система управління безпекою життєдіяльності

СУОП - система управління охороною праці

Т - сільськогосподарська технологія

ТЕС - теплові електричні станції

ТУП - тип умовного палива

УОС - ударний об'єм серця

ХОК - хвилинний об'єм крові

ЦНС - центральна нервова система

<  Попередня   СОДЕРЖАНИЕ   Наступна  >

ВСТУП
Гость, оставишь комментарий?
Имя:*
E-Mail:


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1683
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация