Поиск по сайту
Травматизм та професійні захворювання на виробництві

Травматизм та професійні захворювання на виробництві

 1. Травматизм та професійні захворювання на виробництві
 2. Нещасні випадки на виробництві та їх наслідки
 3. Розслідування нещасних випадків на виробництві
 4. Ергономіка. Визначення. Завдання. Параметри виробничого середовища
 5. Профілактика нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві
 6. Шляхи оптимізації охорони праці
Охорона праці

Охорона праці

 1. Охорона праці. Визначення поняття. Основні завдання. Правове регулювання охорони праці в Україні
 2. Аналіз стану охорони праці в Україні
 3. Державне управління охороною праці
 4. Причини виробничого травматизму
 5. Забезпечення безпеки праці за умов трудового договору
 6. Попередження порушень правил охорони праці
Фактори впливу на здоров'я людини

Фактори впливу на здоров'я людини

 1. Природні фактори навколишнього середовища, які негативно впливають на здоров’я людини
 2. Антропогенні фактори, які негативно впливають на здоров’я людини
 3. Вплив атмосферного тиску на стан здоров’я людини
 4. Шум. Характеристика. Види шум. Негативний вплив на стан зжоров’я людини. Профілактика
 5. Вібрація. Негативний вплив на стан здоров’я людини
 6. Електромагнітні випромінювання. Негативний вплив на стан здоров’я людини
Гігієна праці. Завдання

Гігієна праці. Завдання

 1. Гігієна праці. Завдання
 2. Професійний відбір працівників правоохоронних органів
 3. Психологія безпеки
 4. Фізичні вправи
 5. Режим праці та відпочинку
Правове регулювання питань БЖД

Правове регулювання питань БЖД

 1. Правове регулювання питань БЖД
 2. Що таке здоров’я
 3. Що таке інтегральний показник якості життя
Теоретичні основи БЖД

Теоретичні основи БЖД

 1. Теоретичні основи БЖД. Визначення БЖД
 2. Роль особистості в визначенні безпеки
 3. Класифікація небезпек. Визначення небезпек. Критерії небезпеки
 4. Зв’язок БЖД з іншими науками
 5. Завдання та предмет БЖД
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1683
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация