Поиск по сайту

77. Геополітичні стратегії співпраці Індії, Росії та Китаю


Геополітичні стратегії співпраці Індії, Росії та Китаю


Е.М. Примаков висунув думку про створення стратегічного трикутника «Росія-Індія-Китай», висловлена ним під час свого офіційного візиту в Делі в грудні 1998 року.

Ініціатива Е.М. Примакова носила настільки ж несподіваний, як і дивний характер, тому що до цього проблема союзних стосунків ні з Пекіном, ні з Делі Москвою не опрацьовувалася.

Не можна сказати, що Захід болісно сприйняв ініціативу Примакова, але також не можна стверджувати, що вона пройшла непоміченою. Незважаючи на те що стратегічний трикутник «Москва-Делі-Пекін» або «союз трьох» не оцінювався західними столицями як реально можливе союзництво.

Питання про новий «потрійний союз» поступово займало помітне місце в дискусіях з питань міжнародної та регіональної політики. Можна в цьому зв'язку виділити основні позиції, які складалися у минулому і домінують і сьогодні в ЗМІ щодо стратегічного трикутника «Росія-Індія-Китай»:

- «Трикутник» можливий і бажаний як реальна геополітична противага однополюсному американському світу і як початок створення нової «біполярної системи»;

- Значний дисбаланс між високим рівнем досягнутих політичних відносин і «відстаючим» торгово-економічним співробітництвом між трьома країнами навряд чи вирівняється і стане перешкодою для їх зближення;

- «Трикутник» неможливий, тому що всі його «кути» економічно, особливо Китай та Індія, і політично зав'язані на США, у зв'язку з чим проамериканський потенціал переважує антигегемоністським настроям членів «трикутника»;

Розглядаючи ж відносини Росії, Індії і Китаю в динаміці, можна створити три сценарії розвитку їх партнерства: песимістичнийоптимістичний і помірно-оптимістичний.

Згідно з песимістичним сценарієм, стратегічне партнерство РІК не має перспективи. Суперечності між Росією, Індією і Китаєм будуть загострюватися. Посилиться протиборство трьох «гігантів» за світове і регіональне лідерство. Зміцнення економічної і військово-політичної могутності Китаю призведе до того, що Росія і Індія будуть блокуватися з США і Заходом, щоб врівноважити піднесення Піднебесної. Це призведе в кінцевому підсумку до кризи і розпаду самої ідеї РІК.

При оптимістичному варіанті розвитку подій «трикутника РІК» буде надалі зміцнюватися у всіх областях управління укрупненим регіоном, що призведе до утворення, в тій чи іншій формі, тісного політичного союзу.

Нарешті, помірно-оптимістичний погляд на перспективи РІК полягає в тому, що три країни будуть розвивати співробітництво між собою в основному на тому ж рівні, що склався до теперішнього часу - «партнерства без союзництва». При цьому вони будуть прагматично реалізовувати управління своїми економічними, політичними та культурно-ідеологічними інтересами. Таке партнерство не тільки буде супроводжуватися подальшим упорядкуванням управління всередині РІК, але і робити внесок в стабілізацію обстановки в АТР і в світі в цілому.

Найбільш реальним є помірно-оптимістичний сценарій, оскільки він найбільше відповідає інтересам двох з трьох учасників РІК (Індії та Китаю) в євразійських міжнародних відносинах, які будуть і надалі витягувати певну тактичну вигоду з існуючого стратегічного партнерства. Росія, Індія і Китай будуть вести складну політичну гру, прагнучи підтримувати конструктивні відносини між собою і водночас не наносити збитку тісним взаємозв'язкам з США.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1683
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация