Поиск по сайту

Система судово-експертних установ України


Система судово-експертних установ України


Судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у певних випадках і на умовах, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

До державних спеціалізованих установ належать:

 1. науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України;
 2. науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України;
 3. експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.

Атестовані відповідно до закону судові експерти включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України. Особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до Реєстру.

На даний час в Україні діють вісім науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту:

1) Днiпропетровський науково-дослiдний iнститут судових експертиз

2) Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз

- Луганське відділення Донецького НДІСЕ

3) Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

- Вінницьке відділення Київського НДІСЕ

- Житомирське відділення Київського НДІСЕ

- Тернопільське відділення Київського НДІСЕ

- Черкаське відділення Київського НДІСЕ

- Чернігівське відділення Київського НДІСЕ

4) Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз

5) Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз

- Волинське відділення Львівського НДІСЕ

6) Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз

- Кіровоградське відділення Одеського НДІСЕ

- Миколаївське відділення Одеського НДІСЕ

- Херсонське відділення Одеського НДІСЕ

7) Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. M.С. Бокаріуса

- Полтавське відділення Харківського НДІСЕ

- Севастопольське відділення Харківського НДІСЕ

- Сумське відділення Харківського НДІСЕ

8) Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

У системі Міністерства внутрішніх справ України створено мережу експертно-криміналістичних служб (Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (ДНДЕКЦ) та науково-дослідні експертно-криміналістичні центри (НДЕКЦ) при ГУМВС, УМВС, УМВСТ), де проводяться різні види криміналістичних експертиз, дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, автотехнічні, пожежно-технічні (обставин і механізму пожеж) та деякі інші.

У системі Міністерства охорони здоров’я України зосереджені судово-медичні та судово-психіатричні установи. Мережа судово-медичних установ складається з різних за своїм рангом бюро судово-медичних експертиз. Такі експертизи також проводяться співробітниками кафедр судової медицини вищих навчальних закладів.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1683
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация