Пошук по сайту

47. Перспективи розвитку світової енергетики


Перспективи розвитку світової енергетики. Енергетична проблема геополітичних відносин


Світова енергетична система знаходиться на роздоріжжі. Поточні глобальні тенденції в постачанні та споживанні енергії є явно нестійкими – нестійкими в екологічному, економічному та соціальному плані.

Найбільш перспективними джерелами енергії є атомна і сонячна; окремо можна говорити про використання енергії водню.

Однак, після використання радіоактивних речовин, на АЕС утворюються високорадіоактивні шлаки, які залишаються протягом сотень років джерелом небезпечного радіоактивного зараження. На сьогодні немає загальновизнаного способу безпечного захоронення цих шлаків.

Якщо збережеться сучасна енергетична модель (використання вуглецевого палива), то в якості палива почнуть використовувати: нафтоносні сланці, бітумінозні породи, важку нафту.

Однак необхідність скорочення викидів вуглекислого газу потребує використання безвуглецевих джерел первинної енергії.

Нова стратегія передбачає використання водню, який можна отримати з природного газу; енергії біомаси; сонячної енергії; ядерного палива: за умови забезпечення необхідного рівня безпеки.

Підводячи підсумок, можна сказати, що в перспективі в системах енергопостачання будуть використовуватися як традиційні, так і нетрадиційні види енергії.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1683
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація