Пошук по сайту

Поділи Речі Посполитої


Поділи Речі Посполитої і входження Правобережної України до складу Російської імперії


У зв’язку із занепадом Речі Посполитої у другій половині XVIII ст., сусідні країни – Росія, Прусія та Австрія – вирішили скористатися таким становищем. Вони планувати розділити Польщу, тим самим розширити свої володіння за її рахунок.

Причини поділу Речі Посполитої:

 • політична анархія в країні, яка була спричинена боротьбою за владу різних шляхетських угруповань;
 • втручання іноземних держав у внутрішні справи Польщі;
 • розорення країни внаслідок постійних повстань, війн зі Швецією та Росією.

Ініціатором поділу Польщі був прусський імператор Фрідріх II, який залучив до цієї акції Австрію та Росію. Всього було здійснено 3 поділи Речі Посполитої.


I поділ Речі Посполитої (1772 р.)

Назва держави

Територія, яку отримала держава

Росія

Частина Східної Білорусі

Австрія

Східна Галичина

Пруссія

Поморя (без Гданська)


II поділ Речі Посполитої (1793 р.)

Назва держави

Територія, яку отримала держава

Росія

Правобережна Україна, Центральна Білорусь

Австрія

Нічого не отримала

Пруссія

Гданськ, значна частина Великої Польщі


III поділ Речі Посполитої (1795 р.)

Назва держави

Територія, яку отримала держава

Росія

Західна Білорусь, Західна Волинь, латвійські та литовські землі

Австрія

Галичина, частина Волині, так звані малопольські землі з Краковом і Познанню

Пруссія

Основна частина Великої Польщі з Варшавою


В результаті трьох поділів Польська держава перестала існувати.

Таким, чином, під владою Російської імперії опинилися всі українські землі Правобережжя, за винятком Галичини, Буковини й Закарпаття, які перебували у складі Австрійської імперії.

Протягом 90-х років XVIII ст. на Правобережжі були поширені загальноімперські адміністративні органи та установи. На цих землях почали діяти намісницькі, а згодом губернські правління, царські судові органи тощо. Становище народних мас, практично не змінилось. Вони, як і раніше, мусили відробляти панщину у маєтках феодалів та сплачували численні державні податки.

 • державною мовою стала російська;
 • діяв третій Литовський статут 1588 р.;
 • землі католицької церкви були конфісковано і передано російському дворянству.

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1683
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація