Пошук по сайту

Соціальні традиції українського народного життя і менталітет українця


Соціальні традиції українського народного життя і менталітет українця


Починаючи з середини 80-х рр. XX ст., перебудова поклала початок складного і суперечливого процесу переходу України до нової системи суспільних відносин. Спочатку вона проходила під гаслом зростання ролі «людського фактору» в суспільному житті. Певною мірою на перших порах це гасло зіграло роль стимулятора соціальної активності. Зараз поняття «людський фактор» практично зникло з соціально-політичної публіцистики і науки, оскільки тоді воно пов'язувалося з удосконаленням соціалізму.

Менталітет означає соціальну самосвідомість особистості, її спосіб мислення. Яскраву картину менталітету створює художня література та її типові образи. Актуалізація проблем менталітету пов'язана також з кризовими, перехідними ситуаціями, якими зазвичай вона супроводжується.

Менталітет володіє значною стійкістю саме в силу того, що він пов'язаний з соціальними традиціями народу.

Зага­лом для ментальності українського етносу характерні такі системотворчі властивості, як:

 • зосередженість на проблемах особистісно-родинного світу;
 • закоханість у природу рідного краю, рідної землі;
 • анархічний індивідуалізм, що проявляється в безпідстав­них претензіях на отаманство, та недостатньо розвинені національно-державницькі устремління;
 • переважання в поведінці і діях емоційного, чуттєвого над вольовим, інтелектуальним, розумним і практичним і та ін.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1686
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація