Пошук по сайту

Тенденції сучасного світового розвитку


Тенденції сучасного світового розвитку


В останні десятиліття особливо чітко проявили себе деякі нові тенденції і проблеми соціального, економічного, політичного та культурного розвитку загальносвітового характеру, які виникають на цій основі. Це насамперед процеси глобалізації в економічній і культурній галузях, інформаційна революція та створення світових інформаційних мереж, екологічна загроза самому існуванню людського суспільства.

Глобалізація. Цим поняттям зазвичай позначають процеси становлення більш-менш єдиних загальносвітових систем в економіці, технології, інформації, політиці і т.д. У результаті таких процесів країни і народи стають не тільки взаємопов'язаними між собою, а й взаємозалежними.

Глобалізація як одна з провідних тенденцій сучасного світу стимулює ріст і прогрес у сфері економіки, технології, інформаційних систем, несе величезний потенціал соціальних (і культурних) змін. Вона формує в різних країнах нове, в значній мірі уніфіковане сприйняття дійсності, новий стиль життя людей, нові цінності і таким чином сприяє підтягування країн, що розвиваються до рівня сучасної цивілізації.

Інформаційна революціяУ чисто технічному плані зазвичай виділяють наступні елементи інформаційної революції:

 • винахід і широке поширення телебачення;
 • поширення не тільки провідного, а й радіотелефонного зв'язку;
 • винахід і широке використання оптичного кабелю;
 • винахід комп'ютера, персонального комп'ютера і широка комп'ютеризація сучасного суспільства;
 • використання в цілях радіо-і телезв'язку штучних супутників Землі;
 • побудова всесвітньої системи Інтернету.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1686
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація