Пошук по сайту
Права и обязанности сельскохозяйственных землепользователей

Права и обязанности сельскохозяйственных землепользователей

Права и обязанности сельскохозяйственных землепользователей
Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения как объект правового регулирования Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения
Органы, которые решают земельные споры, порядок их рассмотрения и решения

Органы, которые решают земельные споры, порядок их рассмотрения и решения

Органы, которые решают земельные споры, порядок их рассмотрения и решения
Условия и порядок возмещения убытков землевладельцам и землепользователям

Условия и порядок возмещения убытков землевладельцам и землепользователям

Условия и порядок возмещения убытков землевладельцам и землепользователям Причины возникновения, основные виды и правовые основания решения земельных споров
Общая характеристика гарантий прав на землю

Общая характеристика гарантий прав на землю

Общая характеристика гарантий прав на землю Способы защиты прав на земельные участки Правовое обеспечение возмещения убытков собственникам земли и землепользователям
Условия прекращения права постоянного землепользования

Условия прекращения права постоянного землепользования

Условия прекращения права постоянного землепользования Порядок согласования изъятия и выкупа земельных участков
Общие основания прекращения права собственности на землю

Общие основания прекращения права собственности на землю

Общие основания прекращения права собственности на землю и права пользования земельным участком Способы и порядок прекращения права собственности на землю и права пользования земельным участком Особенности применения специальных оснований прекращения права собственности на землю
Правовое регулирование залога земельных участков

Правовое регулирование залога земельных участков

Правовое регулирование залога земельных участков Особенности наследования земельных участков
Понятие и особенности гражданско-правового оборота земельных участков

Понятие и особенности гражданско-правового оборота земельных участков

1. Понятие и особенности гражданско-правового оборота земельных участков 2. Виды и содержание гражданско-правовых договоров относительно земельных участков 3. Отдельные виды договоров относительно земельных участков
Право концессионного землепользования

Право концессионного землепользования

4.   Право концессионного землепользования 5.   Права и обязанности землепользователей
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1546
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація