Адміністративне право (Лекції)

Тема 1. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі України

 1. Адміністративне право в юридично-галузевій класифікації

2. Поняття і зміст предмета адміністративного права

3. Метод адміністративного права

 4. Джерела та принципи адміністративного права

 5. Взаємодія адміністративного права з іншими галузями права


Тема 2. Президент України та Кабінет Міністрів України як суб’єкти адміністративного права

 1. Загальноюридична характеристика поняття "суб’єкт адміністративного права"

2. Система органів виконавчої влади

3. Президент України як суб’єкт адміністративного права

 4. Кабінет Міністрів України як суб’єкт адміністративного права 


Тема 3. Інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права

 1. Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

2. Місцеві органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

3. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права


Тема 4. Публічна служба. Посадові та службові особи публічної служби

 1. Поняття та види публічної служби

2. Державна служба, як різновид публічної служби. Посада в державній службі

3. Обмеження при проходженні публічної служби


Тема 5. Громадські об’єднання та громадяни як суб’єкти адміністративного права

 1. Громадяни України як суб’єкти адміністративного права

2. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства

3. Поняття і види громадських об’єднань


Тема 6. Форми та методи публічного адміністрування

 1. Поняття та види форм публічного адміністрування

2. Характеристика окремих форм публічного адміністрування

3. Поняття та види методів публічного адміністрування


Тема 7. Забезпечення законності і дисципліни в публічному адмініструванні

 1. Законність і дисципліна: загальна характеристика та класифікація способів їх забезпечення

2. Контроль та його види

3. Нагляд

 4. Звернення громадян

Статистика
0  
Всього матеріалів 4269
0  
Всього коментарів 1
1  
Користувачів 23
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
  • Структура (система) Кримінального кодексу України (КК України)
  • Кримінальний кодекс України складається з двох взаємопов’язаних частин: Загальної та Особливої, кожна з яких у свою чергу, складається із розділів, а
Наші партнери
Інформація
Голосування
Чи подобається Вам новий дизайн ?