Адміністративне право (Лекції)

Тема 1. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі України

1. Адміністративне право в юридично-галузевій класифікації

2. Поняття і зміст предмета адміністративного права

3. Метод адміністративного права

4. Джерела та принципи адміністративного права

5. Взаємодія адміністративного права з іншими галузями права


Тема 2. Президент України та Кабінет Міністрів України як суб’єкти адміністративного права

1. Загальноюридична характеристика поняття "суб’єкт адміністративного права"

2. Система органів виконавчої влади

3. Президент України як суб’єкт адміністративного права

4. Кабінет Міністрів України як суб’єкт адміністративного права 


Тема 3. Інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права

1. Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

2. Місцеві органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

3. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права


Тема 4. Публічна служба. Посадові та службові особи публічної служби

1. Поняття та види публічної служби

2. Державна служба, як різновид публічної служби. Посада в державній службі

3. Обмеження при проходженні публічної служби


Тема 5. Громадські об’єднання та громадяни як суб’єкти адміністративного права

1. Громадяни України як суб’єкти адміністративного права

2. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства

3. Поняття і види громадських об’єднань


Тема 6. Форми та методи публічного адміністрування

1. Поняття та види форм публічного адміністрування

2. Характеристика окремих форм публічного адміністрування

3. Поняття та види методів публічного адміністрування


Тема 7. Забезпечення законності і дисципліни в публічному адмініструванні

1. Законність і дисципліна: загальна характеристика та класифікація способів їх забезпечення

2. Контроль та його види

3. Нагляд

4. Звернення громадян

Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 99
Оновлення new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
  • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Якою мовою Ви розмовляєте ?