Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Розділ 14. Поняття і визначення пожежної безпеки

Розділ 14. Поняття і визначення пожежної безпеки

14.1. Організація пожежної охорони

Робота з організації і забезпечення пожежної безпеки на підприємстві покладається на його керівника, а в цехах, службах, відділах і дільницях наказом керівника підприємства – на відповідних керівників.

Постійно діюча пожежно-технічна комісія створюється на кожному підприємстві і очолюється головним інженером підприємства. Комісія проводить пожежно-технічне обстеження цехів, дільниць підприємства, розробляє заходи щодо зниження пожежної небезпеки окремих технологічних процесів і пожежної безпеки виробничих приміщень, обладнання, складів і всього підприємства загалом.

Пожежна охорона підприємства забезпечується добровільною пожежною дружиною (ДПД) і бойовими розрахунками в цехах, відділах, змінах, що складаються із службовців та інженерно-технічних працівників. З робітниками та інженерно-технічними працівниками, які влаштовуються на роботу, проводиться вступний загальний інструктаж з пожежної безпеки на підприємстві. Первинний інструктаж для них проводиться безпосередньо на робочому місці керівником з показуванням прийомів праці, що забезпечують пожежну і вибухову безпеку. Робітники, пов’язані з пожежонебезпечними речовинами і матеріалами, проходять додатково навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму з подальшою перевіркою знань.

Пожежна охорона підприємств контролюється органами Державного пожежного нагляду, Головним управлінням пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України, відділами Державного пожежного нагляду, відділами внутрішніх справ, виконавчих комітетів, міських, районних Рад народних депутатів, частинами пожежної охорони міст, селищ міського типу і районних центрів.

Державний пожежний нагляд виконує такі функції:

– використовує контроль забезпечення об’єктів народного господарства і населених пунктів коштами на протипожежний захист, пожежною технікою і дотримання правил і норм пожежної безпеки;

– розробляє рекомендації з посилення протипожежного захисту об’єктів народного господарства і сприяє їх реалізації;

– розробляє правила пожежної безпеки будівель, споруд із зацікавленими організаціями;

– готує висновки згідно з проектами стандартів, що встановлюють вимоги пожежної безпеки, а також стандартів і технічних умов на пожежну техніку;

– контролює виконання проектними і будівельними організаціями протипожежних вимог;

– в складі державних комісій приймає в експлуатацію підприємства, будівлі і споруди; бере участь у розв’язанні питань організації пожежної охорони об’єктів народного господарства;

– веде пропаганду з питань боротьби з пожежами. Пожежно-профілактична робота на підприємстві проводиться:

– керівним складом воєнізованої та професійної пожежної охорони;

– членами добровільних пожежних дружин і пожежниками на громадських засадах;

– уповноваженими штатними особами, відповідальними за пожежну безпеку;

– членами пожежно-технічних комісій.

Організація, проведення пожежно-профілактичних заходів і контроль за дотриманням протипожежного режиму покладені на керівників служби підприємств. Керівники служби зобов’язані:

– встановити на кожному об’єкті служби відповідний протипожежний режим і зобов’язати суворо дотримуватися його всіма працівниками служби;

– вжити заходів щодо негайної ліквідації виявлених недоліків з пожежної безпеки і забезпечити інструктаж з пожежної безпеки для всіх робітників і службовців;

– проводити постійну роз’яснювальну роботу з питань пожежної безпеки.

Випадки виникнення пожежі ретельно аналізуються комісією, що призначається керівником підприємства. На основі матеріалів розслідування розробляються профілактичні протипожежні заходи.

Протипожежний режим – комплекс встановлених норм поведінки людей, правил виконання робіт і експлуатації об’єкта, спрямованих на забезпечення його пожежної безпеки.

Пожежна профілактика – комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей, на запобігання пожежі, обмеження її поширення, а також створення умов для успішного гасіння пожежі.

Пожежна профілактика буде ефективною, якщо постійно ведеться дослідження пожежної небезпеки об’єктів, приміщень і процесів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+