Мобільна версія

Суть світового господарства. Основні етапи його розвитку

Інтернаціоналізація господарського життя в сучасних умовах

Міжнародний капітал та кредит

Світова торгівля

Міграція робочої сили

Міжнародні валютні відносини

Категорія: Економіка (Семінари)
Детальніше

Державний бюджет

Бюджетний дефіцит

Основні економічні завдання держави

Податки

Категорія: Економіка (Семінари)
Детальніше

Інфляція: сутність, причини, чинники, наслідки

Види та типи інфляції

Категорія: Економіка (Семінари)
Детальніше

1. Показники обсягу національного виробництва

2. Показники рівня зайнятості

3. Показники рівня цін

4. Показники сфери зовнішньоекономічних звязків

5.  Показники розподілу доходів та рівня життя

Категорія: Економіка (Семінари)
Детальніше

1. Основи економічного зростання

2. Типи економічного зростання

3. Наслідки економічного зростання

4. Циклічність економічного розвитку. Економічний цикл і його фази

5. Економічна криза

Категорія: Економіка (Семінари)
Детальніше

Виробництво

Виробництвом називають будь-яку діяльність щодо використання природних ресурсів, включаючи ресурси самої лю­дини, для отримання як матеріальних, так і нематеріальних благ. Економіст включить до виробництва, наприклад, картоплі не тільки її вирощування та збирання, але й переміщення її у прос­торі (транспортування) або у часі (зберігання). Аналогічно він вважатиме виробництвом надання різноманітних послуг (медич­них, освітніх, консалтингових тощо). Узагальнюючи, слід сказа­ти, що теорія матеріального виробництва являє собою процес пе­ретворення (трансформації) виробничих ресурсів у випуск (про­дукт). Теорія виробництва вивчає насамперед співвідношення між кількістю застосовуваних ресурсів і обсягом виробництва...

Категорія: Економіка (Семінари)
Детальніше