Поняття та форми європейської міждержавної інтеграції


Поняття та форми європейської міждержавної інтеграції


Протягом розвитку економічної кооперації в Європі, поступово визначалися різні форми та стадії залученості держав у цій процес. Зокрема, аналізуючи смислове значення двох понять: «економічне співробітництво» та «економічна інтеграція», видатний американський дослідник, Б. Балаша, приходив до висновку, що у той час, як економічне співробітництво передбачає зниження рівня торгової дискримінації між державами, економічна інтеграція спрямована на усунення дискримінації як такої. Одним із механізмів економічної інтеграції виступає усунення торгівельних бар’єрів. На основі рівня економічної інтегрованості держав-членів, Б. Балаша виокремив такі форми економічної інтеграції: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, та повна економічна інтеграція. Схожа класифікація була запропонована британським вченим Д. Своном. У той же час, чешський вчений Павел Свобода запрпоонував розрізняти наступні форми економічної інтеграції: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, внутрішній ринок, економічна унія, валютна унія.

Загалом, три вищеперелічені класифікації відображаютьу повній мірі процес економічної інтеграції, як еволюцію форм посиленного економічного співробітництва держав. При цьому, варто підкреслити, що форми економічної інтеграції, не завжди будуть являтися стадіями економічної інтеграції. Учасники інтеграційного процесу, можуть обмежетись певною формою економічної інтеграції, яка найбільш відповідає їх економічним потребам. Так, дослідник О. Шнирков аналізуючи розвиток економічної інтеграції, звертає увагу на те, що на кожному етапі, економічній інтеграції властиво по мірі свого розвитку від простих до більш складних форм, збагачуватись новими характерними рисами та особливостями.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 105
Наші партнери
Оновлення new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
  • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?