Пошук по сайту

Поняття та форми європейської міждержавної інтеграції


Поняття та форми європейської міждержавної інтеграції


Протягом розвитку економічної кооперації в Європі, поступово визначалися різні форми та стадії залученості держав у цій процес. Зокрема, аналізуючи смислове значення двох понять: «економічне співробітництво» та «економічна інтеграція», видатний американський дослідник, Б. Балаша, приходив до висновку, що у той час, як економічне співробітництво передбачає зниження рівня торгової дискримінації між державами, економічна інтеграція спрямована на усунення дискримінації як такої. Одним із механізмів економічної інтеграції виступає усунення торгівельних бар’єрів. На основі рівня економічної інтегрованості держав-членів, Б. Балаша виокремив такі форми економічної інтеграції: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, та повна економічна інтеграція. Схожа класифікація була запропонована британським вченим Д. Своном. У той же час, чешський вчений Павел Свобода запрпоонував розрізняти наступні форми економічної інтеграції: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, внутрішній ринок, економічна унія, валютна унія.

Загалом, три вищеперелічені класифікації відображаютьу повній мірі процес економічної інтеграції, як еволюцію форм посиленного економічного співробітництва держав. При цьому, варто підкреслити, що форми економічної інтеграції, не завжди будуть являтися стадіями економічної інтеграції. Учасники інтеграційного процесу, можуть обмежетись певною формою економічної інтеграції, яка найбільш відповідає їх економічним потребам. Так, дослідник О. Шнирков аналізуючи розвиток економічної інтеграції, звертає увагу на те, що на кожному етапі, економічній інтеграції властиво по мірі свого розвитку від простих до більш складних форм, збагачуватись новими характерними рисами та особливостями.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
4  
Користувачів 531
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?