Пошук по сайту

Сесії Верховної Ради України


6. Сесії Верховної Ради України


Сесія Верховної Ради України – це термін, протягом якого Верховна Рада України проводить пленарні засідання та приймає рішення з питань, віднесених до її відання Конституцією України.

Сесія являє собою головну організаційно-правову форму за допомогою якої парламент України реалізує свої повноваження.

Розрізняють порядок організації і проведення:

1) першої;

2) чергових;

3) позачергових сесій.

На свою першу сесію Верховна Рада України збирається не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів. В Регламенті Верховної Ради України деталізуються конституційні положення відносно порядку організації і проведення першої сесій.

Чергові сесії Верховної Ради України проводяться два рази на рік і починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. Відкриття чергової сесії Верховної Ради України оголошується головуючим на засіданні на початку першого пленарного засідання, яке проводиться в перший день роботи сесії. Тривалість сесії визначається Верховною Радою України. Вона може доручити окремим комітетам чи комісіям продовжити роботу сесії на їх засіданнях.

За звичайних обставин перший і третій тижні кожного календарного місяця впродовж сесії відводяться для пленарних засідань Верховної Ради України, другий – для роботи в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях, четвертий – для роботи народних депутатів з виборцями.

У вівторок та четвер тижня, відведеного для пленарних засідань, протягом дня проводяться два засідання: ранкове – з 10 до 14 години з перервою з 12 години до 12 години 30 хвилин та з обідньою перервою з 14 до 16 години і вечірнє – з 16 до 18 години. У середу та п'ятницю проводяться лише ранкові засідання. Друга половина середи відводиться для роботи народних депутатів у комітетах, тимчасових спеціальних комісіях та тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях. Понеділок та друга половина п'ятниці відводяться для самостійної роботи народних депутатів, пов'язаної із здійсненням депутатських повноважень.

У період проведення пленарних засідань, як правило, щопонеділка проводиться засідання Погоджувальної ради.

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України (150 депутатів).

Вмотивовані вимоги про скликання позачергової сесії Верховної Ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектами документів, які пропонуються до розгляду, надсилаються Голові Верховної Ради України. При цьому підписи ініціаторів не відкликаються.

Позачергова сесія Верховної Ради скликається не пізніш як у семиденний строк після дня надходження вимоги про її скликання. Розпорядження Голови Верховної Ради України про скликання позачергової сесії Верховної Ради публікується у газеті "Голос України" не пізніш як за три дні до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується розглянути на позачерговій сесії Верховної Ради.

У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада збирається на позачергову сесію не пізніш як у дводенний строк без скликання і працює до скасування воєнного чи надзвичайного стану. Голова Верховної Ради України, а у разі його відсутності – Перший заступник чи заступник Голови Верховної Ради України, який виконує обов'язки Голови Верховної Ради України, визначає місце і час проведення засідання Верховної Ради, про що терміново повідомляється народним депутатам.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
3  
Користувачів 601
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Якою мовою Ви розмовляєте ?