Пошук по сайту

Уклад багатопартійності

1. Уклад багатопартійності

2. Двопартійний уклад

3. Двопартійний модифікований уклад

4. Уклад домінації

 

 

1. Уклад багатопартійності


Багатопартійна система характеризується наявністю в країні кількох політичних партій, що змагаються в боротьбі за владу. Багатопартійність забезпечує найбільш повне представництво інтересів різних соціальних груп, сприяє змагальності і публічності політичного процесу, періодичному оновленню політичної еліти суспільства.

Історична практика демонструє кілька різновидів багатопартійної системи. Її конкретна структура - партійний уклад - істотно змінюється від країни до країни. Класична багатопартійна система ( Данія, Бельгія, Австрія, Нідерланди) характеризується конкуренцією кількох політичних партій, жодна з яких не в змозі завоювати більшість місць в парламенті і самостійно здійснювати владу. Тому цей різновид багатопартійності часто визначають як уклад багатопартійної роздробленості. У цих умовах партії змушені йти на компроміси, шукати союзників і партнерів з метою створення коаліційної більшості.

Уклад багатопартійності (коаліційності) використовується тоді, коли жодна з партій, отримавших перемогу не отримує більшості місць у парламенті. І уряд формується об'єднанням партій на коаліційній основі.

Партійна коаліція - це об'єднання, союз політичних партій для досягнення спільних політичних цілей на основі консенсусу, компромісу і балансу інтересів. Традиційно виділяються такі різновиди міжпартійних коаліцій, як електоральні (утворюються на період виборчої кампанії), парламентські та урядові.

Зважаючи на нестабільність виконавчої влади при системі багатопартійної роздробленості в політичній практиці спостерігається тенденція переходу до інших партійним укладами, що гарантує більшу стабільність і ефективність політичної влади.

 

 


2. Двопартійний уклад


Двопартійна система передбачає наявність в країні двох сильних партій, кожна з яких здатна до самостійного прийняття влади та її здійснення. Коли одна з партій перемагає на виборах, інша стає в опозицію, і так періодично вони змінюють один одного біля керма влади. Біпартизм не виключає існування в країні і інших, менш впливових партій. Вони також беруть участь в політичному процесі, але реально претендувати на перемогу не в змозі.

Класична модель двопартійної системи склалася в США, де протистоять один одному Демократична і Республіканська партії. У Великобританії боротьбу за владу ведуть консерватори і лейбористи.

Біпартизм дозволяє забезпечити відносну стабільність влади, оскільки створює однопартійний уряд, вільний від нестійкості коаліційних угод.

 

 


3. Двопартійний модифікований уклад


Поряд з класичною двопартійною системою виділяють і модифікований варіант двопартійності - систему "двох партій з половиною". Тут також конкурують між собою великі партії, але жодна з них не має абсолютної більшості в парламенті і для формування уряду повинна увійти в коаліцію з третьою партією. Ця третя партія грає роль балансу, чия підтримка забезпечує перевагу однієї з провідних партій. Такий устрій склався у ФРН, де роль регулятора між СДПН (Соціал-демократична партія Німеччини) і ХДС / ХСС (Християнсько-демократичний союз Німеччини) грає Вільна Демократична партія.

 

 


4. Уклад домінації


Багатопартійна система з домінуючою партією (уклад домінації) характеризується тривалим перебуванням при владі однієї партії при наявності малоефективної опозиції. Правляча партія отримує і утримує домінуюче положення завдяки слабкості і розпорошеності своїх супротивників, протиріччя в рядах яких не дозволяють їм утворити міцний опозиційний союз.

Наприклад, в Японії з 1955 р. по 1993 р. при владі перебувала ліберально -демократична партія, в Індії в післявоєнний період довгий час владу утримував Індійський Національний Конгрес. У Швеції в якості домінуючої партії виступає Соціал-демократична робітнича партія. Уклад домінації дозволяє сформувати стабільний однопартійний уряд, але несе в собі небезпеку відсталості, застою для правлячої партії.

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
4  
Користувачів 323
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?