Роль і функціональне призначення управлінської діяльності


Роль і функціональне призначення управлінської діяльності


Сутність управлінської діяльності полягає у грамотній організації взаємодії людей при колективній роботі з метою досягнення основних завдань виробництва. Головною її особливістю вважається той факт, що впливати припадає на суб’єкт, тобто, на людей, а психологія людини досить тонка наука, що вимагає наявності певних навичок і знань.

Управлінська діяльність передбачає створення такої атмосфери в колективі і такого ставлення до кожного співробітника, яке б стимулювало їх на виконання функцій, необхідних керівництву підприємства.

За змістом управлінська діяльність - це реалізація універсальних функцій управління ( планування, прогнозування, мотивування та ін.)

Мета управлінської діяльності – забезпечення найкращого функціонування організаційної системи.

Умови управлінської діяльності поділяються на зовнішні і внутрішні.

Зовнішні умови - це тимчасові обмеження, інформаційна невизначеність, висока відповідальність за кінцеві результати, брак ресурсів, виникнення стресових ситуацій.

Внутрішні умови - необхідність одночасного виконання різних дій і вирішення багатьох завдань; суперечливість нормативних приписів; несформульованість оцінкових критеріїв ефективності керівника, а часто їх відсутність та ін.

Головною ланкою в системі управління вважається саме керівник, так як на нього покладається обов’язок створити максимально позитивну і продуктивну атмосферу в колективі. Він має право вибрати конкретну модель поведінки, серед яких можна виділити такі види управлінської діяльності, як авторитарна, демократична чи ліберальна позиція керівника. При авторитарному підході він вважається безперечним лідером, а його слово – законом, тому оскаржувати його заборонено. Лібералізм дозволяє співробітникам робити те, що вони вважають за потрібне в даній ситуації, без попереднього ради з начальником. Демократичний лад є найбільш продуктивним, так як припускає спільне прийняття рішень, а значить, вони будуть повністю задовольняти обидві сторони.

Управлінська діяльність, як і будь-яка система, включає певні складові:

 1. визначення основних цілей керівником і грамотне їх роз’яснення персоналу, ретельна розробка плану дій на майбутній період.
 2. реалізація заходів щодо створення ефективних мотивуючих важелів впливу.
 3. чітка постановка ряду завдань, які необхідно реалізувати працівникам, і роздача відповідних розпоряджень.
 4. делегування і контроль над результатами їх роботи.
 5. рефлексія, тобто, наявність зворотного зв’язку.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 21
Наші партнери
Оновлення new
 • Поняття злочину
 • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
 • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
 • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
 • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
 • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
 • Умови застосування видачі або передачі злочинця
 • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
 • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
 • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Якою мовою Ви розмовляєте ?