Роль і функціональне призначення управлінської діяльності


Роль і функціональне призначення управлінської діяльності


Сутність управлінської діяльності полягає у грамотній організації взаємодії людей при колективній роботі з метою досягнення основних завдань виробництва. Головною її особливістю вважається той факт, що впливати припадає на суб’єкт, тобто, на людей, а психологія людини досить тонка наука, що вимагає наявності певних навичок і знань.

Управлінська діяльність передбачає створення такої атмосфери в колективі і такого ставлення до кожного співробітника, яке б стимулювало їх на виконання функцій, необхідних керівництву підприємства.

За змістом управлінська діяльність - це реалізація універсальних функцій управління ( планування, прогнозування, мотивування та ін.)

Мета управлінської діяльності – забезпечення найкращого функціонування організаційної системи.

Умови управлінської діяльності поділяються на зовнішні і внутрішні.

Зовнішні умови - це тимчасові обмеження, інформаційна невизначеність, висока відповідальність за кінцеві результати, брак ресурсів, виникнення стресових ситуацій.

Внутрішні умови - необхідність одночасного виконання різних дій і вирішення багатьох завдань; суперечливість нормативних приписів; несформульованість оцінкових критеріїв ефективності керівника, а часто їх відсутність та ін.

Головною ланкою в системі управління вважається саме керівник, так як на нього покладається обов’язок створити максимально позитивну і продуктивну атмосферу в колективі. Він має право вибрати конкретну модель поведінки, серед яких можна виділити такі види управлінської діяльності, як авторитарна, демократична чи ліберальна позиція керівника. При авторитарному підході він вважається безперечним лідером, а його слово – законом, тому оскаржувати його заборонено. Лібералізм дозволяє співробітникам робити те, що вони вважають за потрібне в даній ситуації, без попереднього ради з начальником. Демократичний лад є найбільш продуктивним, так як припускає спільне прийняття рішень, а значить, вони будуть повністю задовольняти обидві сторони.

Управлінська діяльність, як і будь-яка система, включає певні складові:

 1. визначення основних цілей керівником і грамотне їх роз’яснення персоналу, ретельна розробка плану дій на майбутній період.
 2. реалізація заходів щодо створення ефективних мотивуючих важелів впливу.
 3. чітка постановка ряду завдань, які необхідно реалізувати працівникам, і роздача відповідних розпоряджень.
 4. делегування і контроль над результатами їх роботи.
 5. рефлексія, тобто, наявність зворотного зв’язку.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4270
0  
Всього коментарів 1
0  
Користувачів 24
Оновлення new
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
 • Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
 • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
 • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
 • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
 • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
 • Законодавство України про кримінальну відповідальність
 • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
Наші партнери
Інформація
Голосування
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?