Технології соціального управління


Технології соціального управління


Під технологією управління розуміється сукупність методів, прийомів реалізації управлінських функцій, виконання управлінських операцій та їх елементів з урахуванням обгрунтованих витрат часу. В основі управлінських технологій лежать виробничі та інформаційні потоки. Технології управління є найважливішим елементом організаційної культури. Вони забезпечують:

1. Встановлення організаційного порядку і раціональної послідовності виконання управлінських робіт;

2. Рівномірне завантаження, узгодженість і єдність дій персоналу;

3. Прийняття рішень на максимально низьких рівнях;

4. Обмеження суб'єктивного впливу на цей процес вищестоящих керівників.

Лінійна технологія. Характеризується суворою послідовністю операцій, які випливають одне з одного і змінюваних відповідно до заздалегідь наміченим планом. Вона використовується в типових випадках при достатньої визначеності ситуації та кінцевої мети, наприклад, при управлінні рухом поїздів, роботою обладнання і т.д.

Технологія управління по ситуації застосовується в умовах високої невизначеності. Технологія виходить з обставин, що складаються, і менеджер приймає оперативні рішення на основі постійного спостереження та аналізу змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі організації.

Технологія управління за результатами полягає в тому, що після кожної фази, залежно від ступеня досягнення запланованих завдань, відбувається уточнення подальших управлінських дій. Така технологія часто застосовується при відсутності достатньої визначеності ситуації та розпливчастості кінцевої мети, наприклад, при управлінні військами в бойових умовах.

Технологія управління по цілях близька до попередньої, але орієнтується на стимулювання здобутки не офіційних завдань, а особистих цілей, сформульованих працівниками спільно з безпосередніми керівниками.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
1  
Користувачів 21
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?