Пошук по сайту

Технології соціального управління


Технології соціального управління


Під технологією управління розуміється сукупність методів, прийомів реалізації управлінських функцій, виконання управлінських операцій та їх елементів з урахуванням обгрунтованих витрат часу. В основі управлінських технологій лежать виробничі та інформаційні потоки. Технології управління є найважливішим елементом організаційної культури. Вони забезпечують:

1. Встановлення організаційного порядку і раціональної послідовності виконання управлінських робіт;

2. Рівномірне завантаження, узгодженість і єдність дій персоналу;

3. Прийняття рішень на максимально низьких рівнях;

4. Обмеження суб'єктивного впливу на цей процес вищестоящих керівників.

Лінійна технологія. Характеризується суворою послідовністю операцій, які випливають одне з одного і змінюваних відповідно до заздалегідь наміченим планом. Вона використовується в типових випадках при достатньої визначеності ситуації та кінцевої мети, наприклад, при управлінні рухом поїздів, роботою обладнання і т.д.

Технологія управління по ситуації застосовується в умовах високої невизначеності. Технологія виходить з обставин, що складаються, і менеджер приймає оперативні рішення на основі постійного спостереження та аналізу змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі організації.

Технологія управління за результатами полягає в тому, що після кожної фази, залежно від ступеня досягнення запланованих завдань, відбувається уточнення подальших управлінських дій. Така технологія часто застосовується при відсутності достатньої визначеності ситуації та розпливчастості кінцевої мети, наприклад, при управлінні військами в бойових умовах.

Технологія управління по цілях близька до попередньої, але орієнтується на стимулювання здобутки не офіційних завдань, а особистих цілей, сформульованих працівниками спільно з безпосередніми керівниками.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
2  
Користувачів 606
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Ви живете...