Технології соціального управління


Технології соціального управління


Під технологією управління розуміється сукупність методів, прийомів реалізації управлінських функцій, виконання управлінських операцій та їх елементів з урахуванням обгрунтованих витрат часу. В основі управлінських технологій лежать виробничі та інформаційні потоки. Технології управління є найважливішим елементом організаційної культури. Вони забезпечують:

1. Встановлення організаційного порядку і раціональної послідовності виконання управлінських робіт;

2. Рівномірне завантаження, узгодженість і єдність дій персоналу;

3. Прийняття рішень на максимально низьких рівнях;

4. Обмеження суб'єктивного впливу на цей процес вищестоящих керівників.

Лінійна технологія. Характеризується суворою послідовністю операцій, які випливають одне з одного і змінюваних відповідно до заздалегідь наміченим планом. Вона використовується в типових випадках при достатньої визначеності ситуації та кінцевої мети, наприклад, при управлінні рухом поїздів, роботою обладнання і т.д.

Технологія управління по ситуації застосовується в умовах високої невизначеності. Технологія виходить з обставин, що складаються, і менеджер приймає оперативні рішення на основі постійного спостереження та аналізу змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі організації.

Технологія управління за результатами полягає в тому, що після кожної фази, залежно від ступеня досягнення запланованих завдань, відбувається уточнення подальших управлінських дій. Така технологія часто застосовується при відсутності достатньої визначеності ситуації та розпливчастості кінцевої мети, наприклад, при управлінні військами в бойових умовах.

Технологія управління по цілях близька до попередньої, але орієнтується на стимулювання здобутки не офіційних завдань, а особистих цілей, сформульованих працівниками спільно з безпосередніми керівниками.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4269
0  
Всього коментарів 1
1  
Користувачів 23
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
  • Структура (система) Кримінального кодексу України (КК України)
  • Кримінальний кодекс України складається з двох взаємопов’язаних частин: Загальної та Особливої, кожна з яких у свою чергу, складається із розділів, а
Наші партнери
Інформація
Голосування
На якому ти курсі ?