Пошук по сайту

Особливості суб'єкта і об'єкта управління в політичній кампанії


Особливості суб'єкта і об'єкта управління в політичній кампанії


Будь-який управлінський процес складається з кроків, які здійснює суб'єкт управління. Суб'єкт відіграє активну, провідну роль в управлінні, визначає цілі та завдання, вибирає методи їх досягнення та рішення, виконує конкретні дії. Від того, наскільки аргументовані його доводи, залежить удача розгорнутого з ініціативи суб'єкта управлінського процесу.

Специфіка управлінського процесу полягає в тому, що в взаєминах, які формуються між суб'єктом і об'єктом управління значення має саме суб'єкт метою якого є залучення у взаємодію певних соціальних груп.

Взаємодії між суб'єктом і об'єктом управління можуть мати безпосередній характер, наприклад зустріч кандидата з населенням або переговори конкуруючих сторін. При прямій взаємодії суб'єкт управління може спостерігати реакцію людини, поведінку якої він прагне змінити, побачити відповідні кроки і належним чином вибудовувати подальшу модель поведінки.

Часто взаємодія керуючого суб'єкта з об'єктом його впливу відбувається опосередковано, наприклад реклама на телебаченні, стаття в газеті, чутки. Відсутність безпосереднього контакту не змінює сутності взаємної дії, що припускає демонстрацію сторонами своїх намірів, їх інтерпретацію та відповідну реакцію.

Управління у політиці передбачає певну послідовність різного роду взаємодій для досягнення політичних цілей суб'єкта. Їх довгостроковість дозволяє змінювати поведінку об'єкта в необхідному напрямку.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
1  
Користувачів 527
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи отримуєте Ви стипендію?