Управління процесами структуризації в політичному процесі


Управління процесами структуризації в політичному процесі


Політико-технологічний процес завжди виникає вже структурованому соціальному просторі, адже в політичну взаємодію вступають люди, «пов'язані» певними структурами. Ця «зв'язаність» виражається головним чином у володінні окремими індивідами різними соціальними статусами. Управління структуризацією в суспільстві зобов'язує суб'єкта політичного управління враховувати структурність суспільства та індивідуально підходити до вирішення завдань структуризації.

Управління процесами структуризації передбачає вирішення двох груп завдань.

1. Зовнішня структуризація. Процеси структуризації відбуваються незалежно від суб'єкта політико-технологічного управління. Він не може змінити усталені в суспільстві соціальні структури, тому управління відбувається за допомогою сегментування політичного ринку, тобто поділу населення на групи згідно інтересам і переконанням. Сегментування політичного ринку дає можливість враховувати специфіку різних соціальних груп і відповідно диференціювати методи і способи впливу на кожну з них.

2. Внутрішня структуризація. Процеси структуризації може ініціювати сам суб'єкт політико-технологічного управління. За допомогою зусиль суб'єкта управління політико-технологічний процес знаходить внутрішньо упорядкований, структурований характер, підкріплюючи взаємини людей взаємними очікуваннями, формами поведінки.

Багато управлінських відносин мають виражений структурований характер. Структуроване ставлення орієнтує людей на певні, стійкі форми поведінки або на соціальні ролі. Це виражається в існуванні чітко розподілених функцій між керуючими (одна статусна група) і керованими (інша статусна група). Людина, що вступає у взаємодію, знає, до якої групи вона відноситься і якої форми поведінки повинна дотримуватися. У результаті ефективність політичного управління залежить від уміння суб'єкта застосовувати в своїх інтересах процеси зовнішньої та внутрішньої структуризації.


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4269
0  
Всього коментарів 1
1  
Користувачів 23
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
  • Структура (система) Кримінального кодексу України (КК України)
  • Кримінальний кодекс України складається з двох взаємопов’язаних частин: Загальної та Особливої, кожна з яких у свою чергу, складається із розділів, а
Наші партнери
Інформація
Голосування
Якою мовою Ви розмовляєте ?