Пошук по сайту

Планування політичної кампанії


Планування політичної кампанії


Планування політичної кампанії є основою розробки програми її реалізації. Планування в цьому випадку припускає розробку певного плану заходів, які мають здійснюватися у відповідності з певною стратегією і тактикою проведення політичної кампанії.

Планування найчастіше має стратегічний характер, що пояснюється специфікою обстановки, в якій проводиться політична кампанія, її цілями і завданнями, які найчастіше передбачають перемогу в конкурентній політичній боротьбі, завоювання певних політичних позицій.

Стратегічне планування включає розробку концепції політичної кампанії, її цілей, завдань, способів здійснення політичних заходів, які слугують для досягнення основних та проміжних цілей.

Планування політичної кампанії пов'язане з оцінкою розроблюваних варіантів дій, заходів, стратегій, програм, факторів зовнішнього і внутрішнього впливу. Важливими складовими планування є прогноз можливих змін чинників зовнішнього впливу і розробка варіантів необхідних внутрішніх перетворень. Від здатності учасників політичної кампанії адаптуватися до нових зовнішніх політичних умов багато в чому залежить успішність їхньої політичної кампанії.

Пріоритетним напрямком планування політичної кампанії є пошук стратегій, методів, використання яких приведе до перемоги в конкурентній боротьбі, до досягнення поставлених цілей. Також особливо значимими є прогноз результатів, пошук найбільш дієвих шляхів їх досягнення.

Планування політичних кампаній відбувається шляхом аналізу їх різних складових, після цього проводиться узагальнення. Це пов'язано з досить складною структурою самої політичної кампанії, з різноманіттям чинників, елементів, які є необхідними для її проведення.

За допомогою поступового планування забезпечується грунтовний підхід до всіх проблем, питань, що стосуються політичної кампанії.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
4  
Користувачів 624
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
На якому ти курсі ?