Ефективна кількість політичних партій


Ефективна кількість політичних партій


В політології є такий показник – ефективна кількість партій, тобто ті партії, які представлені в парламенті і впливають на електоральний процес на загальнонаціональному і місцевому рівні.

Індекс запропонований М. Лааксо і Р. Таадерега для визначення числа ефективних партій, які входять в рамки конкретної партійної системи.

Визначається за формулою:

Ефективна кількість політичних партій

де – кількість партій, p– відсоток парламентських місць (чи голосів виборців), і – партії. До уваги береться відносний розмір конкретної політичної партії, що виражається в пропорції місць, які посідає партія в парламенті, чи голосів, здобутих нею на парламентських виборах.

У двопартійній системі маємо справу з двома партіями. Якщо прийняти, що обидві партії займають по 50 % місць у парламенті, то ефективна кількість партій рівна 2.0. Якщо одна з них здобула 70 %, а друга 30 % парламентських місць, то індекс становитиме 1.7. Це означає, що одна з партій опанувала арену парламентської боротьби, а тому систему важко назвати двопартійною. У партійній системі з трьома партіями, які посідають однакову кількість місць індекс становитиме 3. Якщо ж одна з партій втратить частину депутатських мандатів, чи буде трохи слабшою від двох інших партій, то ефективна кількість партій буде десь між 2.0 та 3.0. Якщо політична (парламентська) сила партії є дуже близькою, то ефективна кількість партій буде дорівнювати кількості партій в парламенті. Коли з’являється диспропорція в силі політичної партії, то величина індексу буде нижчою, ніж фактична кількість партій. 


Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter
Статистика
0  
Всього матеріалів 4269
0  
Всього коментарів 1
2  
Користувачів 23
Оновлення new
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України
  • Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України.  Злочин визнається вчиненим на території
  • Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище
  • Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
  • Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 10 (десять) днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність
  • Законодавство України про кримінальну відповідальність становить:  Кримінальний кодекс України , який ґрунтується на:  Конституції України; 
  • Структура (система) Кримінального кодексу України (КК України)
  • Кримінальний кодекс України складається з двох взаємопов’язаних частин: Загальної та Особливої, кожна з яких у свою чергу, складається із розділів, а
Наші партнери
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?