Пошук по сайту

Ефективна кількість політичних партій


Ефективна кількість політичних партій


В політології є такий показник – ефективна кількість партій, тобто ті партії, які представлені в парламенті і впливають на електоральний процес на загальнонаціональному і місцевому рівні.

Індекс запропонований М. Лааксо і Р. Таадерега для визначення числа ефективних партій, які входять в рамки конкретної партійної системи.

Визначається за формулою:

Ефективна кількість політичних партій

де – кількість партій, p– відсоток парламентських місць (чи голосів виборців), і – партії. До уваги береться відносний розмір конкретної політичної партії, що виражається в пропорції місць, які посідає партія в парламенті, чи голосів, здобутих нею на парламентських виборах.

У двопартійній системі маємо справу з двома партіями. Якщо прийняти, що обидві партії займають по 50 % місць у парламенті, то ефективна кількість партій рівна 2.0. Якщо одна з них здобула 70 %, а друга 30 % парламентських місць, то індекс становитиме 1.7. Це означає, що одна з партій опанувала арену парламентської боротьби, а тому систему важко назвати двопартійною. У партійній системі з трьома партіями, які посідають однакову кількість місць індекс становитиме 3. Якщо ж одна з партій втратить частину депутатських мандатів, чи буде трохи слабшою від двох інших партій, то ефективна кількість партій буде десь між 2.0 та 3.0. Якщо політична (парламентська) сила партії є дуже близькою, то ефективна кількість партій буде дорівнювати кількості партій в парламенті. Коли з’являється диспропорція в силі політичної партії, то величина індексу буде нижчою, ніж фактична кількість партій. 


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
1  
Користувачів 527
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?