Етап постановки цілей


Етап постановки цілей


Важливою процедурою процесу прийняття рішень є формування цілей, які повинні бути досягнуті в результаті реалізації рішення. Цілі - це вираз бажаного результату діяльності.

Формуючи цілі державної політики, управлінські органи аналізують і зіставляють різні альтернативи вирішення проблеми, моделюючи розвиток подій по кожному з обраних варіантів. Як мінімум, розглядаються три альтернативи: максималістська, безпечна (нейтральна) і мінімально можлива. Кожна з них має свої "вищі" (виражають залежність діяльності держави від ресурсів, інформації, часу дій, минулих зобов'язань тощо) і "нижчі" (зумовлені наявністю факторів, що дозволяють існувати самій проблемі) межами, визначення яких і є головною аналітичної завданням на даному етапі (Г. Стерлінг).

На етапі постановки цілей необхідно вибрати найбільш переважну модель майбутніх дій шляхом зіставлення її основних параметрів з параметрами інших моделей, оцінки очікуваного ефекту від передбачуваних дій. Вибір однієї альтернативи дозволяє сформулювати кінцеві цілі, а також виявити головні чинники, здатні вплинути на динаміку подій як ззовні, так і всередині держави.

При цьому державні органи змушені орієнтуватися на кінцевий результат, а тому ставити не стільки оптимальні, скільки реально досяжні цілі, орієнтуватися на здійсненні в дійсності програми. Важливим критерієм формулювання цілей є і запобігання додаткових проблем і протиріч, які можуть виникати з прийнятого рішення. Керуючі повинні діяти так, щоб вдале в тій чи іншій сфері рішення не викликало розростання конфліктів у суміжних областях і не збільшило тягар проблем, що лежать на плечах держави.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4282
0  
Всього коментарів 0
1  
Користувачів 27
Наші партнери
Оновлення new
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
  • Реальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Реальний принцип чинності закону про кримінальну відповідальність засновується на загальновизнаних нормах і принципах міжнародного права, сутність
  • Територіальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Територіальний принцип  випливає із суверенітету держави, влада якої поширюється на всю її територію. Особами, які вчинили злочин на території
  • Особливості регламентації за кримінальним правом України перейняття кримінального провадження
  • Україна може перейняти кримінальне провадження, в якому судовими органами іноземної держави не ухвалено вирок, щодо громадян України та іноземців,
Коментарі
Інформація
Голосування
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?