Пошук по сайту

Етап постановки цілей


Етап постановки цілей


Важливою процедурою процесу прийняття рішень є формування цілей, які повинні бути досягнуті в результаті реалізації рішення. Цілі - це вираз бажаного результату діяльності.

Формуючи цілі державної політики, управлінські органи аналізують і зіставляють різні альтернативи вирішення проблеми, моделюючи розвиток подій по кожному з обраних варіантів. Як мінімум, розглядаються три альтернативи: максималістська, безпечна (нейтральна) і мінімально можлива. Кожна з них має свої "вищі" (виражають залежність діяльності держави від ресурсів, інформації, часу дій, минулих зобов'язань тощо) і "нижчі" (зумовлені наявністю факторів, що дозволяють існувати самій проблемі) межами, визначення яких і є головною аналітичної завданням на даному етапі (Г. Стерлінг).

На етапі постановки цілей необхідно вибрати найбільш переважну модель майбутніх дій шляхом зіставлення її основних параметрів з параметрами інших моделей, оцінки очікуваного ефекту від передбачуваних дій. Вибір однієї альтернативи дозволяє сформулювати кінцеві цілі, а також виявити головні чинники, здатні вплинути на динаміку подій як ззовні, так і всередині держави.

При цьому державні органи змушені орієнтуватися на кінцевий результат, а тому ставити не стільки оптимальні, скільки реально досяжні цілі, орієнтуватися на здійсненні в дійсності програми. Важливим критерієм формулювання цілей є і запобігання додаткових проблем і протиріч, які можуть виникати з прийнятого рішення. Керуючі повинні діяти так, щоб вдале в тій чи іншій сфері рішення не викликало розростання конфліктів у суміжних областях і не збільшило тягар проблем, що лежать на плечах держави.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
3  
Користувачів 624
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Ваш регіон ?