Мобільна версія
Категорія: Політичні технології (Шпаргалки)


Джерела політичних конфліктів


Джерелами політичних конфліктів є соціальні та позасоціальні чинники. Результатом дії останніх можна назвати расові конфлікти.

Переважають, звичайно, соціальні фактори.

Виділяють три основні причини, що лежать в основі політичного конфлікту.

Насамперед - це розбіжність статусів суб'єктів політики, їх рольових призначень і функцій, інтересів і потреб у владі, недолік ресурсів і т.д. Ці джерела політичних конфліктів найчастіше детермінують суперечності між правлячою і контрелітою, різними групами тиску, та між усіма іншими політичними суб'єктами системи влади.

До другого основного джерела політичних конфліктів відносяться розбіжності людей в базових цінностях і політичних ідеалах, в оцінках історичних і актуальних подій, а також в інших суб'єктивно значущих уявленнях про політичні явища. Такі конфлікти найчастіше виникають у тих країнах, де стикаються якісно різні думки про шляхи реформування державності, закладаються основи нового політичного устрою суспільства, шукаються шляхи виходу з соціальної кризи.

В останні роки ряд західних теоретиків (Дж. Бергон, К. Ледерер, Дж. Девіс та ін) висунули ще одну версію, що пояснює природу політичних конфліктів - т.зв. теорію людських потреб. Ця концепція стверджує, що конфлікти виникають в результаті ущемлення або неадекватного задоволення потреб. Прихильники цієї позиції відносять до базових джерел конфліктів різні цінності: О. Надлер - ідентичність, економічне зростання, внутрішнє саморозкриття; Р. Інглхарт - безпека, суспільне визнання, моральне вдосконалення і ін.

Третім джерелом політичних конфліктів у політичній науці розглядаються процеси ідентифікації громадян, усвідомлення ними своєї приналежності до соціальних, етнічних, релігійних та іншим спільнотам і об'єднанням, що визначає розуміння ними свого місця в соціальній і політичній системі. Такого роду конфлікти характерні насамперед для нестабільних суспільств, де людям доводиться усвідомлювати себе громадянами нової держави, звикати до нетрадиційних для себе норм взаємин з владою.


Категорія: Політичні технології (Шпаргалки)
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Ctrl + Enter