Джерела політичних конфліктів


Джерела політичних конфліктів


Джерелами політичних конфліктів є соціальні та позасоціальні чинники. Результатом дії останніх можна назвати расові конфлікти.

Переважають, звичайно, соціальні фактори.

Виділяють три основні причини, що лежать в основі політичного конфлікту.

Насамперед - це розбіжність статусів суб'єктів політики, їх рольових призначень і функцій, інтересів і потреб у владі, недолік ресурсів і т.д. Ці джерела політичних конфліктів найчастіше детермінують суперечності між правлячою і контрелітою, різними групами тиску, та між усіма іншими політичними суб'єктами системи влади.

До другого основного джерела політичних конфліктів відносяться розбіжності людей в базових цінностях і політичних ідеалах, в оцінках історичних і актуальних подій, а також в інших суб'єктивно значущих уявленнях про політичні явища. Такі конфлікти найчастіше виникають у тих країнах, де стикаються якісно різні думки про шляхи реформування державності, закладаються основи нового політичного устрою суспільства, шукаються шляхи виходу з соціальної кризи.

В останні роки ряд західних теоретиків (Дж. Бергон, К. Ледерер, Дж. Девіс та ін) висунули ще одну версію, що пояснює природу політичних конфліктів - т.зв. теорію людських потреб. Ця концепція стверджує, що конфлікти виникають в результаті ущемлення або неадекватного задоволення потреб. Прихильники цієї позиції відносять до базових джерел конфліктів різні цінності: О. Надлер - ідентичність, економічне зростання, внутрішнє саморозкриття; Р. Інглхарт - безпека, суспільне визнання, моральне вдосконалення і ін.

Третім джерелом політичних конфліктів у політичній науці розглядаються процеси ідентифікації громадян, усвідомлення ними своєї приналежності до соціальних, етнічних, релігійних та іншим спільнотам і об'єднанням, що визначає розуміння ними свого місця в соціальній і політичній системі. Такого роду конфлікти характерні насамперед для нестабільних суспільств, де людям доводиться усвідомлювати себе громадянами нової держави, звикати до нетрадиційних для себе норм взаємин з владою.


Статистика
1  
Всього матеріалів 4284
0  
Всього коментарів 0
1  
Користувачів 27
Наші партнери
Оновлення new
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
  • Реальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Реальний принцип чинності закону про кримінальну відповідальність засновується на загальновизнаних нормах і принципах міжнародного права, сутність
Коментарі
Інформація
Голосування
Ваш регіон ?