Спеціалізовані трибунали Суду ЄС


Спеціалізовані трибунали Суду ЄС


Європейський Парламент та Рада, діючи згідно зі звичайною законодавчою процедурою, можуть створити спеціалізовані суди при Суді загальної юрисдикції для розгляду та винесення у першій інстанції рішення у певних категоріях позовів або проваджень, що порушуються у певних сферах. Європейський Парламент та Рада діють за допомогою регламентів або за пропозицією Комісії та після проведення консультацій з Судом або на запит Суду після проведення консультацій з Комісією.

Члени спеціалізованих судів добираються з осіб, чия незалежність є поза сумнівом і які володіють кваліфікацією, необхідною для призначення на судові посади. Їх призначає Рада, діючи одностайно.

Спеціалізовані суди встановлюють свої Регламенти за погодженням із Судом. Такі Регламенти потребують схвалення Радою.

Трибунал у справах публічної служби Європейського Союзу - спеціалізована судова палата Суду ЄС щодо вирішення спорів між органами чи установами ЄС та їх службовцями.

Складається із семи суддів, що призначаються Радою ЄС терміном на шість років із правом повторного призначення їх на ці посади. На пропозицію Суду, Рада ЄС за процедурою голосування, може збільшити кількість суддів. Призначенню суддів Радою ЄС передує представлення їх кандидатур на посаду судді та висновки спеціально створеної комісії у складі семи осіб із числа колишніх членів Суду та Трибуналу, а також визнаних фахівців у галузі права. Призначаючи членів Суду публічної служби ЄС, Рада ЄС повинна дотримуватись принципу збереження балансу у представленні суддями різних країн-членів ЄС, а також, беручи до уваги різні системи судоустрою країн-членів ЄС.

Здебільшого Суд публічної служби засідає у складі трьох суддів, однак, залежно від складності розглядуваної справи, він може слухати справу у складі одного, трьох, п’яти або навіть семи суддів.

Судді Суду публічної служби обирають з-поміж себе голову терміном на три роки із правом переобрання на цю посаду.

Суд публічної служби має власний секретаріат, а для адміністративних, лінгвістичних та інших потреб він може використовувати служби Суду.

Суд публічної служби ЄС розглядає справи з питань трудових відносин (оплата праці, просування по службі, застосування заходів дисциплінарного примусу, прийому на роботу тощо), і системи соціального захисту (нещасних випадків на виробництві, стану здоров’я, старості, інвалідності тощо).

Юрисдикція цього суду поширюється на усі органи та їх працівників, які підпадають під сферу компетенції Суду. Однак поза його розглядом залишаються питання щодо розгляду та вирішення спорів між державами-членами ЄС та їх посадовими і службовими особами, які належать до юрисдикції національних судів цих держав.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4282
0  
Всього коментарів 0
1  
Користувачів 27
Наші партнери
Оновлення new
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
  • Реальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Реальний принцип чинності закону про кримінальну відповідальність засновується на загальновизнаних нормах і принципах міжнародного права, сутність
  • Територіальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Територіальний принцип  випливає із суверенітету держави, влада якої поширюється на всю її територію. Особами, які вчинили злочин на території
  • Особливості регламентації за кримінальним правом України перейняття кримінального провадження
  • Україна може перейняти кримінальне провадження, в якому судовими органами іноземної держави не ухвалено вирок, щодо громадян України та іноземців,
Коментарі
Інформація
Голосування
Як часто ти відвідуєш Studies.In.Ua ?