Особливості звільнення прокурорів з посад


Особливості звільнення прокурорів з посад


Відповідно до Закону «Про очищення влади» встановлюється, що впродовж 10 днів з дня набрання чинності цим Законом керівник органу (орган), до повноважень якого належить звільнення та/або ініціювання звільнення з посади прокурорів на підставі відомостей, наявних в особових справах цих осіб:

1) звільняєцих осіб з посад або надсилає керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення з посади таких осіб, відповідні документи для їх звільнення не пізніше ніж на 10 робочий день з дня отримання таких документів;

2) інформує Міністерство юстиції України про їх звільнення з посад та надає відповідні відомості про застосування до таких осіб заборони, передбаченої ч. 3 статті 1 цього Закону, для їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та внесення до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", у порядку та строки, визначені цим Законом.

Відповідно до Закону «Про люстрацію» від 16.09.2014 року

Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини.

В цьому законі (ст. 2) міститься перелік посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади, зокрема люстрація здійснюється:

Заходи з очищення влади (люстрації) здійснюються щодо:

 • Генерального прокурора України
 • посадових та службових осіб органів прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Національного банку України.

Заборона, передбаченач. 3 статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року:

 • Генерального прокурора України;
 • керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України;
 • керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури України.

Заборона, передбаченач. 3 статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які обіймали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням:

 • Генерального прокурора України;
 • керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України;
 • керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури України;
 • працівника органу прокуратури, який здійснював процесуальне керівництво, вносив подання, погодження, підтримував державне обвинувачення у суді стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до ЗУ "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" від 29 січня 2014 року, ЗУ "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 21 лютого 2014 року…

Стаття 12. Наслідки перевірки

У разі встановлення за результатами перевірки відомостей про суб’єкта перевірки, які не відповідають установленим законодавством вимогам цього Закону для зайняття посади, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення на цю посаду, відмовляє суб’єкту перевірки у призначенні на посаду.

У разі встановлення за результатами перевірки відомостей про суб’єкта перевірки, які не відповідають установленим законодавством вимогам цього Закону для подальшого перебування на посаді, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення на цю посаду, подає відповідні пропозиції щодо неможливості подальшого перебування суб’єкта перевірки на посаді органу перевірки, крім суб’єктів перевірки, які претендують або обіймають виборні посади або посади, призначення на які, здійснюється без проведення конкурсу.

Суб’єкти перевірки, які не пройшли перевірку або не надали згоду на проходження перевірки (крім суб’єктів перевірки, які претендують або обіймають виборні посади або посади, призначення на які здійснюється без проведення конкурсу), підлягають звільненню органом перевірки з займаної посади з позбавленням права займати будь-які посади, визначені пунктом 1 статті 3, протягом 10 років з дня звільнення.

Стаття 13. Особливості звільнення з роботи осіб, які не пройшли перевірку

Суб’єкт перевірки, щодо якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, за рішенням керівника (його заступника) органу перевірки, в якому працює суб’єкт перевірки, відсторонює такого суб’єкта перевірки від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до закінчення розгляду справи судом.

Інші суб’єкти перевірки, які не пройшли перевірку, та/або які притягнуті до відповідальності за правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, підлягають звільненню з роботи (служби) на підставі рішення органу перевірки.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 105
Наші партнери
Оновлення new
 • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
 • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
 • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
 • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
 • Законні представники у цивільному процесі
 • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
 • Види представництва у цивільному процесі
 • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
 • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
 • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Якою мовою Ви розмовляєте ?