Дайте визначення «аналітиків політики»


Дайте визначення «аналітиків політики»


Аналітики політики – це експерти, які власне й здійснюють попередній аналіз, готують рекомендації для замовників аналізу політики.

Хто такі «аналітики політики» і що вони роблять?

До аналізу політики залучені різні люди. Дехто з гордістю каже, що його праця полягає в «аналізі політики», інші - ні. Але вони мають багато спільних завдань і взаємно поєднаних проблем:

 • вони працюють над «проблемами» й пов’язанням публічних політик з цими проблемами;
 • вони цікавляться змістом публічних політик;
 • вони вивчають те, що виробники політики та рішень роблять або не роблять. їх цікавлять впливи й процеси в галузі публічної політики;
 • вони цікавляться наслідками політики з точки зору результатів і впливів.

Уявлення про аналітика/науковця в галузі публічної політики, подане Лассвеллом, вказує на різноманітні ролі й типи. Мерелман охарактеризував їх як:

 1. терапевт політичної особистості;
 2. соціальний інженер;
 3. збирач знань;
 4. захисник політики;
 5. студент зі спеціальності «державне управління»

Саме останні три виникли як домінантні «типи» аналітика політики. Психо­логічні/психоаналітичні та експерименталістські чи «прототипні» аспекти аналі­зу політики отримали значно менший розвиток.

Інституційні структури: де їх можна знайти?

 • Університети: вчені, які цікавляться галуззю політики й проблем, а також політичними процесами. Вони беруть участь в особистих дослідженнях і змагаються за фінансування від ґрантодавців.
 • Незалежні дослідницькі інституції та «дослідницькі групи»: у них можуть бути штатні й контрактні працівники, задіяні в спеціальних дослідженнях.
 • Державні органи розробки політики: аналітики, відповідальні за дослідження і вивчення політики в уряді, урядових і неурядових органах управління.
 • Групи тиску й лобіювання: групи інтересів, які намагаються впливати на публічну політику, беручи участь у моніторингу політики, розробці альтернативних ідей і пропозицій.
 • Політичні партії: намагаються мати у себе підрозділи, відділи чи групи, які займаються дослідженнями політики, щоб підтримувати партійні заходи й інтереси.
 • Незалежні консультанти: люди, які беруть участь у дослідженнях на основі контрактів і гонорарів.

Яка їхня освітня підготовка й наукова орієнтація?

Хоча аналітики поділяють погляди й можуть бути частиною мережі чи спільноти досліджень політики, вони відрізняються між собою за своїм професійним профілем. Ті, хто працює в галузі публічної політики, мають широкий діапазон наукових спеціальностей: економіку, право, політологію, соціологію, географію, екологію, транспортування і таке подібне.

В яких процесах, галузях, спільнотах і мережах публічної політики вони беруть участь?

Публічна політика - це сфера, що в основному визначається галузями чи секторами, в яких вона здійснюється, і саме в цих структурах можуть відбуватися міждисциплінарні та міжінституційні взаємодії. Вони також дають контекст для порівняльних досліджень. Ось деякі ключові області публічної політики:

 • охорона здоров’я;
 • транспорт;
 • освіта;
 • охорона довкілля;
 • соціальна політика;
 • забезпечення житлом;
 • економічна політика;
 • расова політика;
 • міське планування.

На яких фазах політичного процесу зосереджуються аналітики?

Аналітики зосереджуються на різних фазах процесу здійснення політики, по-особливому ставляться до самого процесу, різних ідей, очікувань і припущень щодо нього. Одні, наприклад, цікавитимуться роллю груп інтересів у формуванні політики, інші - впливом чиновників на прийняття рішень чи роллю професіоналів у здійсненні політики. Аналітики можуть також працювати над різними етапами: скажімо, формулюванням політики, її впровадженням чи оцінюванням.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 105
Наші партнери
Оновлення new
 • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
 • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
 • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
 • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
 • Законні представники у цивільному процесі
 • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
 • Види представництва у цивільному процесі
 • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
 • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
 • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Якою мовою Ви розмовляєте ?