Административное право (Лекции)

Тема 1. Понятие административного права и его место в правовой системе Украины

1. Административное право в юридически отраслевой классификации

2. Понятие и содержание предмета административного права

3. Метод административного права

4. Источники и принципы административного права

5. Взаимодействие административного права с другими отраслями права


Тема 2. Президент Украины и Кабинет Министров Украины как субъекты административного права

1. Общеюридическая характеристика понятия "субъект административного права"

2. Система органов исполнительной власти

3. Президент Украины как субъект административного права

4. Кабинет Министров Украины как субъект административного права 


Тема 3. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления как субъекты административного права

1. Центральные органы исполнительной власти как субъекты административного права

2. Местные органы исполнительной власти как субъекты административного права

3. Органы местного самоуправления как субъекты административного права


Тема 4. Публичная служба. Должностные и служебные лица публичной службы

1. Понятие и виды публичной службы

2. Государственная служба как разновидность публичной службы. Должность в государственной службе

3. Ограничения при прохождении публичной службы


Тема 5. Общественные объединения и граждане как субъекты административного права

1. Граждане Украины как субъекты административного права

2. Административно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства

3. Понятие и виды общественных объединений


Тема 6. Формы и методы публичного администрирования

1. Понятие и виды форм публичного администрирования

2. Характеристика отдельных форм публичного администрирования

3. Понятие и виды методов публичного администрирования


Тема 7. Обеспечение законности и дисциплины в публичном администрировании

1. Законность и дисциплина: общая характеристика и классификация способов их обеспечения

2. Контроль и его виды

3. Надзор

4. Обращение граждан

Статистика
1  
Всього матеріалів 4304
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 48
Наши партнеры
Обновления new
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права, закріплені у Конституції України
  • Відповідно до ч. 1 ст. 124 Конституції України, правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Стаття 6 Основного Закону України передбачає поділ на
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права: класифікація
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права можна згрупувати за різними критеріями: за змістом та сферою поширення, за формою нормативного
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права: поняття, ознаки, значення
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права - це основоположні ідеї, в яких зафіксовані необхідні і суттєві зв'язки, що панують у суспільстві
  • Призначення, завдання, мета цивільного судочинства
  • Цивільний процесуальний кодекс України визначає юрисдикцію та повноваження загальних судів щодо цивільних спорів та інших визначених ЦПК України
  • Загальні положення щодо митного оформлення: завершення, відмова у митному оформленні
  • Митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів
Информация
Голосование
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?