Административно-деликтное право (Лекции)

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ


Кафедра административного права
 и процесса


 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

 

по дисциплине


"Административно-деликтное право"


Киев - 2014

 


 

Тема 1. Понятие, свойства и принципы административной ответственности

1. Понятие, особенности и основания административной ответственности

2. Принципы административной ответственности

3. Отграничения административной ответственности от других видов юридической ответственности


Тема 2. Административное правонарушение и его юридический состав

1. Понятие и признаки административного правонарушения (проступка)

2. Понятие и виды составов административного проступка

3. Структура состава административного проступка


Тема 3. Виды административных взысканий

1. Понятие административных взысканий

2. Виды административных взысканий

3. Общие правила наложения административных взысканий


Источник информации: www.naiau.kiev.ua

Статистика
1  
Всього матеріалів 4304
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 48
Наши партнеры
Обновления new
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права, закріплені у Конституції України
  • Відповідно до ч. 1 ст. 124 Конституції України, правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Стаття 6 Основного Закону України передбачає поділ на
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права: класифікація
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права можна згрупувати за різними критеріями: за змістом та сферою поширення, за формою нормативного
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права: поняття, ознаки, значення
  • Засади (принципи) цивільного процесуального права - це основоположні ідеї, в яких зафіксовані необхідні і суттєві зв'язки, що панують у суспільстві
  • Призначення, завдання, мета цивільного судочинства
  • Цивільний процесуальний кодекс України визначає юрисдикцію та повноваження загальних судів щодо цивільних спорів та інших визначених ЦПК України
  • Загальні положення щодо митного оформлення: завершення, відмова у митному оформленні
  • Митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів
Информация
Голосование
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?