Поиск по сайту

Проблема методу (стилю) філософствування. Діалектика і догматизм


Проблема методу (стилю) філософствування. Діалектика і догматизм


Діалектика - це вчення про ро-ток і загал зв'язок про найбільш загал закони ро-тку природи, сусп-во і мислення (теорія ро-тку). Існує об’єктивна (діалектика реального світу, природи та суспільства, вона виражає безперервний ро-ток та зміну, виникнення та зникнення явищ природи та суспільства, визначає діалектику речей) і суб’єктивна діалектика (це є відображення об’єктивної діалектики у свідомості людини, визначає діалектику ідей) ці 2 види діалектики визначають істинне мислення про світ.

Діалектика мислення – неприродженна здатність, досягнення культури що потребує засвоєння. Вміння діалектично пояснити різні явища передбачають не тільки знання теоретичних положень, але й навики тренування. На відміну від діалектичного мислення(вірного) існують форми хибного мислення:

 • догматизм (це хибне мислення, яке виникає коли абсолютизується (перебільшується) розсудок та його принципи),
 • скептицизм (виникає внаслідок абсолютизації негативного розуму, кредо: не можна віддати перевагу жодному із суперечливих суджень)

Форми скептицизму: самоскептицизм, агностицизм (головна думка - сутність речей не пізнаванна) релятивізм (в пізнанні не має стійкого все у ньому відносне).


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 391
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Як часто ти відвідуєш Studies.In.Ua ?