Поиск по сайту

Співвідношення свідомості і мозку, свідомості і мови


Співвідношення свідомості і мозку, свідомості і мови.
Філософське значення даних сучасних наук – фізіології вищої нервової ді-сті, психології і педагогіки


Свідомість є функція мозку. Образи свідомості як ідеальні не існують і не можуть існувати самі по собі, вони можуть існувати лише на базі матеріальних процесів мозку. Ідеальний продукт свідомості проглядається, нарешті, і в тому, що на відміну від фізіологічних процесів вони не досліджуються за допомогою приладів безпосередньо і не можуть бути передані іншим людям без матеріальних посередників у вигляді слів, мови, різних інших знаків і т.д. Виникнення свідомості, як соціально-культурного явища безпосередньо пов’язано з працею і з зародженням мови.

Етапи:

 • логіка чуттєво-предметної ді-сті фіксувалась у голові (у мозку) і перетворювалась на логіку мислення;
 • поступове формування логічного образу предмета;
 • виникає праця, яка набуває усвідомлений ха-р;
 • виникає мова, як засіб спілкування.

А отже, поза мовою свідомості не існує.

Функції мови:

 1. позначає, називає предмет, явище або дію;
 2. мова є засобом мислення, засобом виразу змісту знання;
 3. мова є засобом спілкування між людьми, обміну досвідом, переживаннями, почуттями;
 4. мова зберігає та передає інформацію для прийдешніх поколінь.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 893
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация