Поиск по сайту

Зміст і форма. Залежність їх співвідношення від рівня розвитку об’єкта пізнання


СОДЕРЖАНИЕ і форма. Залежність їх співвідношення від рівня розвитку об’єкта пізнання


СОДЕРЖАНИЕ взагалі є єдність матерії і форми, а форма - це організація, метод руху матерії, визначеність, що надає матерії щоразу даний специфічний неповторний зміст. Щоправда, кажучи таким чином, необхідно тримати в голові про те, що поняття матерія не зводиться до поняття "річ". Матерія - це не лише матерія-субстрат, але і матерія-субстанція, що породжує із власних надр всі свої форми. Форма буває внутрішня і зовнішня, причому внутрішня форма - це форма, що збігається зі змістом розвиненої системи. З вимовленого випливає, що характер співвідношення форми і змісту як принциповий аспект визначення сутності залежить від того, в якій стадії - виникнення, становлення або розвиненого стану - ми розглядаємо свій предмет.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1019
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация