Поиск по сайту

Позовна заява про розірвання шлюбу

До _____________________________________

(найменування суду)

Позивач ________________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

Номер засобу зв’язку _____________________

Відповідач ______________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: __________________

(місце проживання)

Номер засобу зв’язку _____________________

 

Позовна заява

про розірвання шлюбу

 

________________________________ (дата укладання шлюбу) Позивач і Відповідач уклали між собою шлюб, який був зареєстрований у відділі реєстрації актів цивільного стану _________________ районного управління юстиції м. ____________ , актовий запис № __________ від _________ р.

 

Від шлюбу ми маємо дочку (сина) ____________________, _________________________.

Спільне життя у мене з Відповідачем не склалося, оскільки кожен з нас має діаметрально протилежні погляди на шлюб, сім'ю. Відповідач постійно нехтує сімейними цінностями, з його ініціативи між нами постійно виникають сварки. Відповідач проживає з іншою жінкою. На даний момент ведення між нами спільного господарства і сумісне проживання припинено, на моє переконання подальшого сенсу підтримувати сімейні відносини немає. Спору про поділ майна, що є нашою спільною власністю, немає. Між нами досягнуто згоди про утримання нашої дитини (наших дітей).

З питання щодо утримання та виховання дітей (дитини) спору немає, оскільки ________________________________________________________________________________

(вказати, з ким із подружжя буде проживати дитина, або хто з дітей;

чи _____________________________________________________________________________

будуть виплачуватись кошти на утримання дитини (дітей) добровільно або за рішенням суду)

Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст. 105, 109, 110, 112 Сімейного кодексу України, –

 

ПРОШУ:

 

1. Винести рішення про розірвання шлюбу, укладеного між нами ______________ (дата укладання шлюбу) у відділі реєстрації актів цивільного стану __________________________ районного управління юстиції м. ______________ по активному запису № _____________ від _______________ р.

2. Державне мито, яке підлягає стягненню при реєстрації розірвання шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану, стягнути з нас порівну.

 

Додатки:

1. Копія позовної заяви.

2. Квитанція про сплату судового збору.

3. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

4. Копія паспорта.

5. Копія Свідоцтва про одруження.

6. Копія Свідоцтва про народження дитини.


 «___» ______________ 20___ р.   _______________________
(підпис позивача)

(П.І.Б. позивача)


Скачать

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 889
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация