Поиск по сайту

Поняття та форми європейської міждержавної інтеграції


Поняття та форми європейської міждержавної інтеграції


Протягом розвитку економічної кооперації в Європі, поступово визначалися різні форми та стадії залученості держав у цій процес. Зокрема, аналізуючи смислове значення двох понять: «економічне співробітництво» та «економічна інтеграція», видатний американський дослідник, Б. Балаша, приходив до висновку, що у той час, як економічне співробітництво передбачає зниження рівня торгової дискримінації між державами, економічна інтеграція спрямована на усунення дискримінації як такої. Одним із механізмів економічної інтеграції виступає усунення торгівельних бар’єрів. На основі рівня економічної інтегрованості держав-членів, Б. Балаша виокремив такі форми економічної інтеграції: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, та повна економічна інтеграція. Схожа класифікація була запропонована британським вченим Д. Своном. У той же час, чешський вчений Павел Свобода запрпоонував розрізняти наступні форми економічної інтеграції: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, внутрішній ринок, економічна унія, валютна унія.

Загалом, три вищеперелічені класифікації відображаютьу повній мірі процес економічної інтеграції, як еволюцію форм посиленного економічного співробітництва держав. При цьому, варто підкреслити, що форми економічної інтеграції, не завжди будуть являтися стадіями економічної інтеграції. Учасники інтеграційного процесу, можуть обмежетись певною формою економічної інтеграції, яка найбільш відповідає їх економічним потребам. Так, дослідник О. Шнирков аналізуючи розвиток економічної інтеграції, звертає увагу на те, що на кожному етапі, економічній інтеграції властиво по мірі свого розвитку від простих до більш складних форм, збагачуватись новими характерними рисами та особливостями.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 749
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация