Поиск по сайту

Склад Європейського Союзу. Порядок входження нових держав-членів


Склад Європейського Союзу. Порядок входження нових держав-членів


Країни-члени Європейського Союзу — країни, що приєднались до Європейської економічної спільноти, починаючи з 1958 року. Спершу Європейський Союз був заснований шістьма країнами (Франція, Італія, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Люксембург), але після 1958 року відбулось п'ять етапів послідовного розширення ЄС. 1 травня 2004 року до ЄС приєднались 10 нових членів, що стало найбільшим розширенням Союзу за всю його історію. Після входження у 2007 році Болгарії та Румунії ЄС нараховує 28 країн-учасників.

До Європейського Союзу входять 28 країн.

Хронологія вступу країн до ЄС:

1957 Бельгія, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція

1973 Великобританія, Данія, Ірландія

1981 Греція

1986 Португалія, Іспанія

1995 Австрія, Фінляндія, Швеція

2004 Латвія, Литва, Естонія, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія, Угорщина, Кіпр

2007 Болгарія, Румунія

1 липня 2013 – Хорватія

Процедура вступу до Європейського Союзу включає такі стадії:

 • консультативний етап, триває перед поданням країною заявки про вступ;
 • оцінковий етап, триває між поданням заявки та початком переговорів ;
 • переговорний, триває між відкриттям переговорів про членство до закриття переговорних позицій по розділах aquis;
 • ратифікаційний;
 • імплементаційний

З точки зору процесу прийняття рішень на рівні інституцій Європейського Союзу та проходження відповідних документів, процедуру вступу також можна представити за допомогою наступних стадій:

 • подання до Ради Європейського Союзу заяви про членство;
 • звернення Ради до Європейської Комісії з проханням підготувати Висновок щодо заяви;
 • вручення Висновку Раді Єврокомісією;
 • рішення Ради (одноголосне) щодо початку переговорів про вступ;
 • початок переговорів між державами-членами і державою-заявником;
 • ухвалення Радою (одноголосне) за пропозицією Комісії спільної позиції на переговорах з державою-претендентом на вступ;
 • укладання окремої угоди між ЄС і державою, що вступає, стосовно проекту договору про вступ;
 • подання договору про вступ до Ради і до Європарламенту;
 • підготовка Комісією висновку щодо договору про вступ;
 • надання згоди (абсолютною більшістю) Європарламентом;
 • схвалення договору Радою ЄС (одноголосне);
 • укладення договору між Євросоюзом і країною, що вступає;
 • ратифікація договору сторонами;
 • набуття договором чинності з визначеної сторонами дати.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 729
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация