Поиск по сайту

Конституція Бразилії 1891 р., іі основний зміст та значення


Конституція Бразилії 1891 р., іі основний зміст та значення


В кінці ХІХ ст. під впливом неухильно розвивається капіталізму в Бразилії розгорнулося широке аболиционистское рух, що призвело в 1888 р. (тобто пізніше, ніж у всіх інших державах світу) до скасування рабства. Посилилася боротьба за республіку, отримала широку підтримку населення, закінчилася в 1889 р. падінням монархічного ладу.

Прийняття Конституції Бразилії 1891 р. відбувалося в складній політичній обстановці. Плантатори-фазендейро, що мали сильні позиції на провінційному рівні і тісно пов'язані з іноземним капіталом, прагнули до розчленування країни і противилися створенню сильної централізованої влади. Конституція, з огляду на протистояння сепаратистів і унітаристів, закріпила федеративний устрій Бразилії.

Федеральні органи отримали право вести зовнішні справи, утримувати армію і флот, встановлювати мито на імпорт, карбувати монету, здійснювати поштову службу. За штатами зберігалися всі повноваження, які не були прямо віднесені до федеральної компетенції. Кожен штат мав свою конституції, підтримував внутрішній порядок, створював свою систему державних органів, зберігав важливі привілеї в економічній області: встановлював податки на експорт, мав винятковий контроль над експлуатацією рудників і державних земель. За цими надзвичайно широкими правами штатів ховалися інтереси фазендейро, місцевої буржуазії і пов'язаних з ними іноземних компаній.

За Конституцією федеральним владі заборонялося втручання у справи штатів, за винятком випадків придушення повстання, підтримки республіканської форми правління, здійснення федеральних законів, відновлення порядку (на прохання самого штату).

Структура федеральних органів (Президент, двопалатний Конгрес, Верховний суд), типова для латиноамериканських держав та скопійована з Конституції США, ґрунтувалася на поділі влади, що діють "в гармонії і незалежно один від одного". Брати участь у федеральних виборах могли лише грамотні чоловіки, що досягли 21 року. Конституція проголошувала свободу слова, друку, зборів, право на подачу петицій, створювала тим самим підґрунтя для подальшої демократизації політичної життя.

Республіканська Конституція 1891 р., незважаючи на її помірність, з'явилася порівняно з монархічною Конституцією 1824 р. важливою віхою в історії Бразилії, вона сприяла більш швидкому розвитку капіталізму і становлення громадянського суспільства в цій країні.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1175
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация