Поиск по сайту

Держава і право у філософсько-етичній думці Стародавнього Сходу


Держава і право у філософсько-етичній думці Стародавнього Сходу


Специфіка правової і політичної свідомості у країнах Давнього Сходу обумовлена такими закономірностями у їх розвитку:

- уявлення про гармонію і порядок базуються на основі сформованого патріархального натурального господарства і панування колективної власності на землю;

- зміст уявлень про право і державу визначені культурною традицією – східною культурною традицією у якій визначальним є:

 • ідея пошуку істини,
 • ідея космічної єдності світу і людини, гармонії земного з небесним,
 • акцент на кінцевій меті життя

В основі східної культури лежить традиціоналізм, а відтак правові і політичні вчення на сході слабо розвивають проблеми особистої свободи особи, прав людини, демократії, багатопартійності, розподілу влад тощо.

В історії країн Давнього Сходу належить шукати початки правової і політичної думки світу, оскільки вчення народів Сходу випередили грецьку суспільно-політичну думку.

Притаманний країнам Давнього Сходу релігійно-міфологічний характер вчень проявлявся у тому, що:

- земні порядки вважали частиною загальносвітових, космічних порядків. Суспільні порядки і приписи санкціоновані Божою волею, відтак вони є незмінними і справедливими;

- на стадії релігійно-міфологічних уявлень і право, і закон ще не є окремою системою норм, а існують як частина релігійно-обрядового порядку приватного, громадського і державного життя;

- правові і політичні вчення також ще не відокремлені від міфів, релігійних вірувань, моральних заборон і повчань прикладного характеру, не сформувалися у відносно самостійну сферу суспільної свідомості;

Божественне джерело існуючих порядківосновна тема стародавніх міфів соціально-політичного та етико-правового напрямків.

- різне вирішення питання про способи і форми зв’язків божественного начала та земних відносин обумовлені як історичними, так і матеріальними умовами життя різних народів і держав Сходу.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
5  
Користувачів 341
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Ви живете...