Класифікація органів державної влади


Класифікація органів державної влади


Орган держави — частина державного апарату — група осіб, або одна особа, що має юридично визначену державо-владну компетенцію для виконання завдань і функцій держави. Кожний орган держави створюється для здійснення певного виду діяльності. Державні органи управління діляться на: - законодавчі  - виконавчі  - судові - органи з окремим статусом (президент, НБУ, ГП)

За обсягом владних повноважень органи держави класифікуються на центральні (вищі) та місцеві.

За широтою компетенції виділяються органи держави загальної і спеціальної компетенції.

За способом формування: виборні і призначувані

За порядком функціонування й ухвалення рішень: колегіальні й одноособові.

На механізм держави, класифікацію його вищих органів справляє безпосередній уплив принцип поділу влади, відповідно до якого створюються законодавчі, виконавчі і судові органи.

Можна виділити такі типові державні органи:

  • глава держави (президентмонарх, іноді — колегіальний орган)
  • органи законодавчої влади — парламент
  • органи виконавчої влади (урядміністерствавідомства, органи державного управління на місцях)
  • органи судової влади — уся судова система країни
  • силові органи — поліція, органи державної безпекипрокуратуразбройні сили та ін.

За строком функціонування:

  • постійні — створюються без обмеження строку дії;
  • тимчасові — створюються для досягнення короткострокових цілей.

За територією дії:

  • загальні (загальнофедеральні у федеративній державі) — поширюються на всю територію держави;
  • суб'єктів федерації — у федеративній державі;
  • місцеві — діють в адміністративно-територіальних одиницях.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4290
0  
Всього коментарів 2
1  
Користувачів 47
Наши партнеры
Информация
Голосование
На якому ти курсі ?