Поиск по сайту

Сучасна музика в Україні


Сучасна музика в Україні


Мистецтво є дзеркалом сучасного стану соціокультурної ситуації в країні. Музика не є виключенням з цього правила.

Тільки констатація фактів:

– у жахливому стані перебуває мережа початкових музичних закладів освіти;

– практично така ж ситуація спостерігається в царині дитячих  художніх та спортивних шкіл;

– фактично знищені мережі будинків культури, бібліотек  та книгорозповсюдження;

– ледве жевріє система укрконцерту та філармонійних закладів;

– ненабагато кращою є ситуація з середніми та вищими навчальними закладами культури і мистецтва.

Незважаючи на економічні труднощі, відроджується в  МУЗИКА  Україні музична творчість, розвивається сучасна україн-ська пісня. Плідно працюють композитори О. Білаш, І. Карабиць, О. Морозов, А. Горчинський. Відбуваються пісенні фестивалі — "Червона рута”, "Пісенний вернісаж”, "Таврійські ігри”, "Золоті трембіти”та ін. Нові пісні дарують слухачам і глядачам О. Білозір, В. Білонож-ко, С. Ротару, Р. Кириченко, П. Дворський, В. Зінкевич, А. Куд-лай, П. Зібров, Л. Сандулеса, Т. Повалій та інші майстри естрадного  мистецтва. Поряд з прославленими і відомими широкому загалу співа-ками і виконавцями, лауреатами ставали маловідомі українському слу-хачеві В. Врадій, А. Миколайчук, Е. Драч, М. Бурмака, Т. Курчик,ансамблі "Млин” (Львів), "Заграва” (Коломия), "Кому вниз” (Київ).Абсолютним лауреатом "Червоної рути” став кобзар В. Жданкін — за особливу глибину виконання, яскраво національну визначеність.Останнім часом прийшли молоді виконавці української естрадної пісні І. Білик, О. Пономарьов, Ю. Юрченко і багато інших.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1029
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация